[Lyrics] The Money Will Roll Right In - Nirvana

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
I'm goin' to Hollywood, they'll see that I'm so good
They won't care how I feel, and I'll get to fuck Brooke Shields
I'll just sit and grin, the money will roll right in

I want to be a star, I'm going to have a car
And you'll have to admit, I'll be rich as shit
I'll just sit and grin, the money will roll right in

I would give you some, if you only would have treated me nice
You'll wish that you did, you'll feel pretty stupid
I'll just sit and grin, the money will roll right in

It's fun to be a star, it's nice to have a car
Yeah, you'll have to admit, that I'll be rich as shit
And I'll just sit and grin, the money will roll right in

The money will roll right in
Tôi đang tới Hollywood, họ sẽ thấy rằng tôi thật tuyệt vời
Họ sẽ chẳng quan tâm tôi cảm thấy thế nào và tôi sẽ 'xử' Brooke Shields
Tôi sẽ chỉ ngồi và nhăn răng cười, tiền sẽ tự động lăn vào túi

Tôi muốn thành một ngôi sao, tôi sẽ có một chiếc xế
Và em sẽ phải thừa nhận, tôi sẽ giàu nức đố đổ vách
Tôi sẽ chỉ ngồi và nhăn răng cười, tiền sẽ tự động lăn vào túi

Tôi sẽ cho em một ít tiền, phải chi em đã đối xử tốt với tôi
Em sẽ ước là em đã làm thế, em sẽ cảm thấy ngốc cực kỳ
Tôi sẽ chỉ ngồi và nhăn răng cười, tiền sẽ tự động lăn vào túi

Làm ngôi sao cũng vui chớ, có một chiếc xế cũng hay chớ
Ừ, em sẽ phải thừa nhận rằng tôi sẽ giàu sụ
Và tôi sẽ chỉ ngồi và nhăn răng cười, tiền sẽ tự động lăn vào túi

Tiền sẽ tự lăn vào túi

 
×
Quay lại
Top