[Lyrics] The man who sold the world - Nirvana

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
"THE MAN WHO SOLD THE WORLD"

We passed upon the stairs, we spoke of was and when
Although i wasn't there, he said i washis friend
Which came as some surprise ispoke into his eyes
I thought you died alone, a long long time ago

Oh no, not me
I never lost control
You're face to face
With the man who sold the world

I laughed and shook his hand, i made my way back home
I searched for form and land, for years and years i roamed
I gazed a gazley stare at all the millions here
We must have died alone, a long long time ago

Who knows, not me
We never lost control
You're face to face
With the man who sold the world
Người bán đi thế giới

Chúng tôi bỏ lại sau những bậc thang, chúng tôi đã nói về quá khứ
Và cho dù tôi không ở đó, hắn vẫn nói rằng tôi là bạn hắn ta
Cùng với những tia lửa xui ngạc nhiên xui dục từ khóe mắt hắn ta
Tôi nghĩ hắn đã chết đi từ rất lâu rồi

Không, không phải là tôi
Tôi chẳng bao giờ mất kiểm soát chính mình
Và ngươi đang đối mặt một người
Là kẻ đã bán đi thế giới

Tôi đã cười và bắt tay với hắn ta, tôi đã tìm ra được đường về
Tôi đã tìm kiếm qua từng kẽ đất, từ năm này qua năm khác lang thang
Tôi gay gắt nhìn trước hàng triệu bày ra
Đúng ra chúng ta đã phải chết từ lâu

Ai mà biết, không phải là tôi
Chúng ta chẳng bao giờ mất xét suy
Ngươi đang đối mặt một người
Đó là kẻ bán đi thế giới 

×
Quay lại
Top