[Lyrics] The Great Pretender - Freddie Mercury

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Oh yes I'm the great pretender (ooh ooh)
Pretending I'm doing well (ooh ooh)
My need is such I pretend too much
I'm lonely but no one can tell

Oh yes I'm the great pretender (ooh ooh)
Adrift in a world of my own (ooh ooh)
I play the game but to my real shame
You've left me to dream all alone

Too real is this feeling of make believe
Too real when I feel what my heart can't conceal

Ooh Ooh yes I'm the great pretender (ooh ooh)
Just laughing and gay like a clown (ooh ooh)
I seem to be what I'm not (you see)
I'm wearing my heart like a crown
Pretending that you're still around

Yeah ooh hoo
Too real when I feel what my heart can't conceal

Oh yes I'm the great pretender
Just laughing and gay like a clown (ooh ooh)
I seem to be what I'm not you see
I'm wearing my heart like a crown
Pretending that you're
Pretending that you're still around
Ừ, tôi là một kẻ giả vờ vĩ đại
Giả vờ rằng tôi đang làm mọi việc rất tốt
Nhu cầu như thể tôi giả vờ quá nhiều
Tôi cô đơn nhưng không ai biết hết

Ừ, tôi là một kẻ giả vờ vĩ đại
Phiêu bạt trong thế giới của chính tôi
Tôi chơi trò chơi nhưng với sự xấu hổ thật sự của mình
Em đã bỏ mặc tôi mơ mộng một mình

Cảm giác giả vờ này thật quá!
Và thật quá khi tôi cảm giác trái tim mình không thể che giấu được nữa!

Ừ, tôi là một kẻ giả vờ vĩ đại
Chỉ cười cợt và hớn hở như một gã hề
Tôi cố ra cái vẻ không phải là tôi (thấy không)
Tôi đang mang trái tim mình như một cái vương miện
Giả vờ rằng em vẫn còn bên tôi


Thật quá khi tôi cảm giác trái tim mình không thể che giấu được nữa!

Ừ, tôi là một kẻ giả vờ vĩ đại
Chỉ cười cợt và hớn hở như một gã hề
Tôi cố ra cái vẻ không phải là tôi (thấy không)
Tôi đang mang trái tim mình như một cái vương miện
Giả vờ rằng em
Giả vờ rằng em vẫn còn bên tôi

 
×
Top Bottom