[Lyrics] The Gods Made Heavy Metal - Manowar

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
In the beginning there was silence and darkness
All across the earth
Then came the wind and a hole in the sky
Thunder and lightning came crashing down
Hit the earth and split the ground
Fire burned high in the sky

From down below fire melted the stone
The ground shook and started to pound

The gods made heavy metal and they saw that is was good
They said to play it louder than Hell
We promised that we would
When losers say it's over with you know that it's a lie
The gods made heavy metal and it's never gonna die

We are the true believers
It's our turn to show the world
In the fire of heavy metal we were burned
It's more than our religion it's the only way to live
But the enemies of metal we can't forgive

Cause we believe in the power and the might
And the gods who made metal are with us tonight

The gods made heavy metal and they saw that is was good
They said to play it louder than Hell
We promised that we would
When losers say it's over with you know that it's a lie
The gods made heavy metal and it's never gonna die

We believe in the power and the might
And the gods who made metal are with us tonight

We're here tonight for heavy metal are you ready in the hall
They have chosen us and we have heard the call
Gonna tear the roof off with our sound

cra.ck the walls and shake the ground
Fight tonight for metal one and all

Cause we believe in the power and the might
And the gods who made metal are with us tonight

The gods made heavy metal and they saw that is was good
They said to play it louder than Hell
We promised that we would
When losers say it's over with you know that it's a lie
The gods made heavy metal and it's never gonna die

Trong buổi ban sơ,
chỉ có sự tối tăm và u tịch trên khắp trái đất này.
Rồi cơn gió thổi đến và bầu trời xuất hiện một hố sâu
Sấm và chớp giáng xuống ầm ào
Đánh xuống trái đất và xé tan mặt đất
Ngọn bùng lên cao dưới bầu trời vời vợi.

Từ dưới sâu lửa đốt chảy cả đá
Mặt đất rung lên và bắt đầu chuyển mình.

Thần linh đã tạo nên nhạc Heavy Metal
Và chư thần thấy rằng đó là điều tốt đẹp.
Chư thần bảo rằng hãy chơi nó thật to,
như âm thanh từ địa ngục,
Chúng ta đã hứa là chúng ta sẽ chơi như vậy
Khi những kẻ thất bại bảo rằng tất cả đã kết thúc
Thì hãy biết rằng đó là lời dối trá
Thần linh đã tạo nên nhạc heavy metal
Và nó sẽ chẳng bao giờ lụi tàn.

Chúng ta là những tín đồ thực sự
Đã đến lượt chúng ta cho cả thế giới này thấy
Trong ngọn lửa của nhạc heavy metal chúng ta bùng cháy
Metal còn hơn cả niềm tin tín ngưỡng
Đó là cách duy nhất để chúng ta tồn tại
Còn những kẻ thù của nhạc metal chúng ta sẽ không thứ tha.

Bởi chúng ta tin vào quyền năng và sức mạnh thần linh
Và chư thần tạo nên nhạc metal đang ở cùng ta đêm nay.

Thần linh đã tạo nên nhạc Heavy Metal
Và chư thần thấy rằng đó là điều tốt đẹp.
Chư thần bảo rằng hãy chơi nó thật to,
như âm thanh từ địa ngục,
Chúng ta đã hứa là chúng ta sẽ chơi như vậy
Khi những kẻ thất bại bảo rằng tất cả đã kết thúc
Thì hãy biết rằng đó là lời dối trá
Thần linh đã tạo nên nhạc heavy metal
Và nó sẽ chẳng bao giờ lụi tàn.

Bởi chúng ta tin vào quyền năng và sức mạnh thần linh
Và chư thần tạo nên nhạc metal đang ở cùng ta đêm nay.

Chúng ta ở đây đêm nay vì nhạc heavy metal
Trong hội trường các chiến hữu đã sẵn sàng chưa
Chư thần đã chon chúng ta và chúng ta đã nghe lời kêu gọi
Hãy thổi bay mái nhà bằng âm thanh của chúng ta.

Hãy đám vỡ bức tường và làm rung mặt đất
Hãy chiến đấu vì metal đêm nay, một lần và mãi mãi.

Bởi chúng ta tin vào quyền năng và sức mạnh thần linh
Và chư thần tạo nên nhạc metal đang ở cùng ta đêm nay.

Thần linh đã tạo nên nhạc Heavy Metal
Và chư thần thấy rằng đó là điều tốt đẹp.
Chư thần bảo rằng hãy chơi nó thật to,
như âm thanh từ địa ngục,
Chúng ta đã hứa là chúng ta sẽ chơi như vậy
Khi những kẻ thất bại bảo rằng tất cả đã kết thúc
Thì hãy biết rằng đó là lời dối trá
Thần linh đã tạo nên nhạc heavy metal
Và nó sẽ chẳng bao giờ lụi tàn


 
×
Quay lại
Top