[Lyrics] The Gift Of Friendship (Strawberry Shortcake OST) - Sarah Heinkel

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
The gift of friendship

There are all kinds of presents
Of every shape and size
But the present I like best
Is better than a prize
It has no special wrapping
It’s not in a store
It is the gift of friendship
And is well worth waiting for

Friends hold your hand
Friends make you smile
They are always there for you
Friends make life worthwhile

There are some kinds of presents
With costs that are quite high
But the present I like best
You never have to buy
It comes without a ribbon
It comes without a bow
It is the gift of friendship
The finest gift I know

Friends hold your hand
Friends make you smile
They are always there for you
Friends make life worthwhile

There is one kind of present
That I will always keep
To be with me forever
Even as I sleep
It hasn’t any price tag
It has no cover art
It is the gift of friendship
And it stays here in my heart

[All Except Honey Pie]

Friends hold your hand
Friends make you smile
They are always there for you
They are always there for you
Friends make life worthwhile.
Món quà của tình bạn

Có thật nhiều món quà với đủ hình dáng và kích thước
Nhưng món quà mà mình thích nhất
Thì còn hay hơn cả một giải thưởng
Nó không có giấy gói đẹp
Nó không ở trong cửa hàng
Đó là món quà của tình bạn
Và nó thật đáng để chờ

Những người bạn nắm tay nhau
Những người bạn làm bạn cười
Họ luôn ở đó vì bạn
Tình bạn làm cho cuộc sống ý nghĩa

Có những món quà với giá tiền thật cao
Nhưng món quà mà mình thích nhất
Bạn không bao giờ phải mua
Nó không được quấn ruy-băng
Nó không được gắn nơ ở trên
Đó là món quà của tình bạn
Món quà tuyệt nhất mà mình biết
Và nó thật đáng để chờ

Những người bạn nắm tay nhau
Những người bạn làm bạn cười
Họ luôn ở đó vì bạn
Tình bạn làm cho cuộc sống ý nghĩa

Có một món quà mà mình luôn giữ mãi mãi
Kể cả khi lúc mình ngủ yên
Nó không có giá tiền
Nó không có những hình trang trí
Đó là món quà của tình bạn
Và nó ở đây, ngay trong tim mình

Những người bạn nắm tay nhau
Những người bạn làm bạn cười
Họ luôn ở đó vì bạn
Họ luôn ở đó vì bạn
Tình bạn làm cho cuộc sống ý nghĩa
 
×
Quay lại
Top