[Lyrics] The Day That Never Comes - Metallica

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Born to push you around
Better just stay down
You pull away
He hits the flesh
You hit the ground

Mouth so full of lies
Tend to black your eyes
Just keep them closed
Keep praying
Just keep waiting

Waiting for the one
The day that never comes
When you stand up and feel the warmth
But the sunshine never comes, no

No, the sunshine never comes

Push you cross that line
Just stay down this time
Hide in yourself,
Crawl in yourself,
You’ll have your time

God I’ll make them pay
Take it back one day
I’ll end this day
I’ll splatter color on this gray

Waiting for the one,
The day that never comes
When you stand up and feel the warmth
But the sunshine never comes

Love is a four-letter word
And never spoken here

Love is a four-letter word
Here in this prison

I suffer this no longer,
I’ll put an end to this I swear
This I swear

The sun will shine
This I swear
This I swear
THIS I SWEAR!!!
Sinh ra để ức hiếp bạn
Bạn nên chịu đựng
Bạn mà chống cự
Hắn đánh khắp mình
Bạn nằm bẹp dí

Miệng đầy trá ngụy
Muốn đánh bầm mắt bạn
Hãy nhắm mắt lại
Cứ cầu nguyện đi
Chỉ cần tiếp tục chờ đợi

Chờ có người thích hợp
Ngày đó chẳng bao giờ đến
Khi bạn đứng dậy và cảm nhận hơi ấm
Nhưng ánh nắng mặt trời chẳng bao chờ chiếu tới

Không, ánh sáng mặt trời chẳng bao giờ chiếu tới

Ép bạn quá giới hạn
Chỉ cần nhún nhường lần này
Lẩn trốn vào chính bản thân bạn
Lê lết vào chính bản thân bạn
Thời gian còn nhiều mà

Chúa ơi, tôi sẽ làm chúng trả giá
Một ngày nào đó chúng sẽ nhận lãnh hậu quả
Tôi sẽ kết thúc cái ngày này
Tôi sẽ vãi màu trên cái nền xám xịt này

Chờ có người thích hợp
Ngày đó chẳng bao giờ đến
Khi bạn đứng dậy và cảm nhận hơi ấm
Nhưng ánh nắng mặt trời chẳng bao chờ chiếu tới

Tình yêu chỉ là một từ có 7 chữ cái
Và chẳng bao giờ được nói ra nơi đây

Tình yêu chỉ là một từ có 7 chữ cái
Tại đây, nơi chốn lao tù này

Tôi không chịu đựng nổi nữa
Tôi sẽ chấm dứt điều này, tôi thề đấy
Tôi thề đấy

Mặt trời sẽ chói lọi
Tôi thề đấy
Tôi thề đấy
TÔI THỀ!!!

 
×
Quay lại
Top