[Lyrics] The Cave - Mumford & Sons

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
It's empty in the valley of your heart
The sun, it rises slowly as you walk
Away from all the fears
And all the faults you've left behind


The harvest left no food for you to eat
You cannibal, you meat-eater, you see
But I have seen the same
I know the shame in your defeat


But I will hold on hope
And I won't let you choke
On the noose around your neck


And I'll find strength in pain
And I will change my ways
I'll know my name as it's called again


Because I have other things to fill my time
You take what is yours and I'll take mine
Now let me at the truth
Which will refresh my broken mind


So tie me to a post and block my ears
I can see widows and orphans through my tears
I know my call despite my faults
And despite my growing fears


But I will hold on hope
And I won't let you choke
On the noose around your neck


And I'll find strength in pain
And I will change my ways
I'll know my name as it's called again


So come out of your cave walking on your hands
And see the world hanging upside down
You can understand dependence
When you know the maker's land


So make your siren's call
And sing all you want
I will not hear what you have to say


Because I need freedom now
And I need to know how
To live my life as it's meant to be


And I will hold on hope
And I won't let you choke
On the noose around your neck


And I'll find strength in pain
And I will change my ways
I'll know my name as it's called again
Trong thung lũng trái tim ngươi trống rỗng
Mặt trời, từ từ nhô lên khi ngươi bước đi
Xa lánh mọi sợ hãi
Và mọi lỗi lầm ngươi đã bỏ lại phía sau


Vụ thu hoạch chẳng còn lại chút thức ăn nào để ngươi ăn
Ngươi, kẻ ăn thịt người, ngươi, kẻ ăn thịt sống, ngươi xem
Nhưng ta từng thấy điều tương tự
Ta biết nỗi nhục trong cảnh bần cùng của ngươi


Nhưng ta sẽ nắm chặt hy vọng
Và ta sẽ không để ngươi nghẹt thở
Trên sợi dây thòng lọng quanh cổ ngươi


Và ta sẽ tìm thấy sức mạnh trong đớn đau
Và ta sẽ thay đổi con đường của ta
Ta sẽ biết được tên ta khi nó được kêu một lần nữa


Bởi vì ta có những việc khác để lấp đầy khoảng thời gian của ta
Ngươi lấy những gì là của ngươi còn ta lấy những gì thuộc về ta
Giờ hãy để ta ở trong sự thật
Nó sẽ làm mới cõi lòng tan nát của ta


Hãy trói ta vào một cái cột và bịt tai ta lại
Ta có thể nhìn thấy các cô nhi, quả phụ qua dòng lệ của ta
Ta biết tiếng gọi của ta kinh thường lỗi lầm của ta
Và khinh thường nỗi sợ đang lớn dần trong ta


Nhưng ta sẽ nắm chặt hy vọng
Và ta sẽ không để ngươi nghẹt thở
Trên sợi dây thòng lọng quanh cổ ngươi


Và ta sẽ tìm thấy sức mạnh trong đớn đau
Và ta sẽ thay đổi con đường của ta
Ta sẽ biết được tên ta khi nó được kêu một lần nữa


Vậy ra khỏi cái hang đi, bước đi trên đôi tay ngươi
Và xem thế giới treo lộn ngược
Ngươi có thể hiểu được chốn tựa nương
Khi ngươi biết đến mảnh đất cơ nghiệp


Vậy hãy phát tiếng còi báo động của ngươi
Và ca lên mọi điều ngươi muốn
Ta sẽ không nghe những gì người phải nói đâu


Bởi vì lúc này ta cần tự do
Và ta cần biết phải làm thế nào
Để ta sống sao cho ý nghĩa


Nhưng ta sẽ nắm chặt hy vọng
Và ta sẽ không để ngươi nghẹt thở
Trên sợi dây thòng lọng quanh cổ ngươi


Và ta sẽ tìm thấy sức mạnh trong đớn đau
Và ta sẽ thay đổi con đường của ta
Ta sẽ biết được tên ta khi nó được kêu một lần nữa

 
×
Quay lại
Top