[Lyrics] The Big Bang - Rock Mafia

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Oh, babe
I don't wanna lie
I'm gonna take what you're givin'
'Cause I know you're willin'
To take me all the way
You got me right here
Combustible
And I can't wait to finally explode

Chorus
The Big, Big Bang
The reason I'm alive
Where all the stars collide
In this beautiful design
The Big, Big Bang (x3)

Some people like to talk
But I'm into doin' what I feel like doin'
When I'm inspired
So if we take a walk
Down the beach tonight
I bet that we could light up the sky

Chorus

Take it from me
I don't wanna be
Mama fights
Sometimes I feel so isolated
I wanna die
And I'll take it from you
If you got it
Every time
So baby bring your body here
Next to mine
Next to mine
No, I don't wanna dream
I just wanna live it
So baby let's not miss this thing

Chorus

Hit the Big, Big Bang
Oh, babe (x3)
Em ơi
Anh không muốn nằm
Anh sẽ lấy mọi thứ em trao anh
Vì anh biết em sẵn lòng
Chiếm lấy anh bằng mọi cách
Em có anh rồi đây
Rất bốc cháy
Và anh chẳng thể đợi để bùng nổ

ĐK
Vụ nổ Big Bang
Là lí do anh sống sót
Nơi mà tất cả vì sao va chạm
Trong khung cảnh tuyệt đẹp này
Vụ nổ Big Bang(x3)

Một vài người thích nói chuyện
Nhưng anh thích cái cảm giác đang làm
Khi anh có hứng
Vì thế, nếu chúng ta đi dạo
Dưới bãi biển tối nay
Anh cá chúng ta có thể làm sáng rực cả bấu trời

ĐK

Lấy khỏi anh
Anh không muốn trở thành
Trận chiến của những bà mẹ
Thỉnh thoảng anh cảm thấy như bị cố lập
Anh muốn chết
Và anh sẽ lấy điều đó khỏi em
Nếu em phải chết
Mọi lúc
Vì thế, hướng người ra đây
Cạnh anh
Không, anh không muốn mơ
Anh chỉ sông sống trong cảnh ấy
Vì thế, em đừng bỏ lỡ thứ gì nhé

ĐK

Vụ nổ lớn Big Bang
Em yêu ơi(x3)

 
×
Top Bottom