[Lyrics] The Answer Lies Within - Dream Theater

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Look around
Where do you belong
Don't be afraid
You're not the only one

Don't let the day go by
Don't let it end
Don't let a day go by in doubt
The answer lies within

Life is short
So learn from your mistakes
And stand behind
The choices that you make

Face each day
With both eyes open wide
And try to give
Don't keep it all inside

Don't let the day go by
Don't let it end
Don't let a day go by in doubt
The answer lies within

You've got the future on your side
You're gonna be fine now
I know whatever you decide
You're gonna shine

Don't let the day go by
Don't let it end
Don't let a day go by in doubt
You're ready to begin
Don't let a day go by in doubt
The answer lies within.
Hãy nhìn xung quanh
Bạn đang ở đâu?
Đừng sợ hãi
Vì bạn không chỉ có một mình

Đừng cho phép một ngày trôi qua
Đừng cho phép nó kết thúc
Đừng cho phép một ngày trôi qua trong sự nghi ngờ
Câu trả lời nằm ở trong đó

Cuộc đời rất ngắn ngủi
Vì vậy hãy học hỏi từ sai lầm của chính bạn
và hãy đứng dậy bỏ lại đằng sau
những sự lựa chọn sai lầm đó

Đối mặt với mỗi ngày
Bằng cả đôi mắt cùng mở rộng
và cố gắng hoàn trả lại
Đừng giữ nó ở trong lòng

Đừng cho phép một ngày trôi qua
Đừng cho phép nó kết thúc
Đừng cho phép một ngày trôi qua trong sự nghi ngờ
Câu trả lời nằm ở trong đó

Bạn có cả tương lai bằng phẳng
Bạn sẽ ổn ngay bây giờ
Tôi hiểu mọi điều bạn quyết định
Bạn sẽ toả sáng

Đừng cho phép một ngày trôi qua
Đừng cho phép nó kết thúc
Đừng cho phép một ngày trôi qua trong sự nghi ngờ
Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu lại
Đừng cho phép một ngày trôi qua trong sự nghi ngờ
Câu trả lời nằm ở trong đó

 
×
Top Bottom