[Lyrics] That's The Way Love Is - Bobby Bland

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️Monday so good
Tuesday so cruel
One day you're so happy now
The next day you're in tears

So you take it where you find it
Or you leave it like it is
That's the way it's al-always been

That's the way love is

Wednesday's alright
But thursday's all wrong
One day you're all with it baby
The next day it's all gone

So you'll take it where you find it
Or you can leave it like it is
That's the way it's al-al-al-ways been

That's the way love is

Friday you'll beg her
Saturday she'll plead
One day she'll say she loves you
The next day she might leave

So you'll take it where you find it
Or you can leave it like it is
That's the way it's always been

That's the way love is

It so seems so fair sometime
But that's the way love is
It makes you wanna cry
But that's the way love is
(fade) I know you don't know what I'm talking about baby
Thứ Hai mới đẹp làm sao

Thứ Ba lại quá tệ hại
Một ngày nọ anh bạn hạnh phúc biết chừng nào
Ngày tiếp theo anh lại ngập trong nước mắt

Vậy hãy đón nhận lấy tình yêu nơi nào anh tìm thấy
Hay rời bỏ như lẽ tất nhiên
Mọi chuyện luôn là như thế
Ái tình là thế đó

Thứ Tư khá ổn thôi

Nhưng Thứ Ba trở nên sai trái
Một ngày kia anh còn bên người yêu dấu
Ngày tiếp theo đã mất tất cả

Vậy hãy đón nhận lấy tình yêu nơi nào anh tìm thấy
Hay rời bỏ như lẽ tất nhiên
Mọi chuyện luôn là như thế
Ái tình là thế đó

Thứ Sáu anh khẩn cầu cô ấy

Thứ Bảy cô ấy sẽ van nài
Ngày nọ nàng nói yêu anh tha thiết
Ngày tiếp theo có lẽ cô ta đã bỏ đi xa

Vậy hãy đón nhận lấy tình yêu nơi nào anh tìm thấy
Hay rời bỏ như lẽ tất nhiên
Mọi chuyện luôn là như thế
Ái tình là thế đó

Đôi lúc tất cả như quá xa vời

Nhưng tình yêu là thế
Khiến ta muốn khóc
Nhưng tình yêu là thế
Tôi biết anh bạn chắc biết tôi đang nói gì đâu

 
×
Quay lại
Top