[Lyrics] That's The Truth - McFly

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
I feel like I've been put on trial with you
I know that something's wrong and I'm the one accused
When the verdict's in, it's us who's gonna lose
I can't wait for you to finally hear the truth

Cause I shouldn't have to plead my case
So much love to save

If you listen to the things that your friends say
You're gonna be lonely
How can you treat me like that
When I give my all to you
Cause I haven't been messin' around
I would never go out
And do the things that you don't want me to do
Cause I can tell you right now
That you will never find the evidence on me
And that's the truth
Oh, oh, oh, yeah
And that's the truth
Oh, oh, oh, oh

I need a lawyer just to talk
Cause they're tellin' you what to say
They wish they had what we have
And its jealousy that's in the way.
Cause I can't sit round
And watch them build a case
Cause there's no savin' us now
I'm just doing this to clear my name

Cause I shouldn't have to plead my case
So much love to save

If you listen to the things that your friends say
You're gonna be lonely
How can you treat me like that
When I give my all to you
Cause I haven't been messin' around
And I would never go out
And do the things that you don't want me to do
Cause I could tell you right now
That you will never find the evidence on me
And that's the truth
Oh, oh, oh, yeah
And that's the truth
Oh, oh, oh
That's the truth

Cause I shouldn't have to prove my case
So much love to save
Save, save, save

If you listen to the things that your friends say
You're gonna be lonely
How can you treat me like that
When I give my all to you
Cause I haven't been messin' around
And I would never go out
And do the things that you don't want me to do
Cause I could tell you right now
That you will never find the evidence on me
And that's the truth
Oh, oh, oh, yeah
And that's the truth
Oh, oh, oh, oh
Dường như với em anh chỉ như vật thí nghiệm
Anh biết có điều gì đó sai và anh là kẻ bị buộc tội
Khi mà đã quyết định thì chúng ta chính là những người chịu mất mát
Anh không thể chờ em đến lúc cuối cùng em biết được sự thật

Bởi anh cũng chẳng phải biện minh cho hoàn cảnh của anh
Có quá nhiều tình cảm để gìn giữ

Nếu em nghe những gì bạn bè em nói
Em sẽ chỉ mãi cô đơn mà thôi
Làm sao em có thể đối xử với anh như thế
Khi anh hết lòng vì em
Bởi anh chưa bao giờ bỡn cợt
Anh cũng chẳng hề bỏ đi
Và làm những điều trái ý em
Bởi lúc này anh có thể nói cho em
Rằng em sẽ chẳng bao giờ tìm ra bất cứ bằng chỉ gì về anh đâu
Và đó là sự thật
Oh, oh, oh, yeah
Và đó là sự thật
Oh, oh, oh, oh

Anh cần có một luật sự để đại diện cho anh
Bởi họ đang bảo em phải nói gì
Họ mong họ có được những gì chúng ta đã có
Và đó chính là lòng ghen tị
Bởi anh chẳng thể ngồi yêu
Và nhìn họ dựng lên mọi chuyện
Bởi giờ đây chẳng có ai cứu chúng ta nữa
Anh đang làm điều này để ghi rõ tên anh

Bởi anh cũng chẳng phải biện minh cho hoàn cảnh của anh
Có quá nhiều tình cảm để gìn giữ

Nếu em nghe những gì bạn bè em nói
Em sẽ chỉ mãi cô đơn mà thôi
Làm sao em có thể đối xử với anh như thế
Khi anh hết lòng vì em
Bởi anh chưa bao giờ bỡn cợt
Anh cũng chẳng hề bỏ đi
Và làm những điều trái ý em
Bởi lúc này anh có thể nói cho em
Rằng em sẽ chẳng bao giờ tìm ra bất cứ bằng chỉ gì về anh đâu
Và đó là sự thật
Oh, oh, oh, yeah
Và đó là sự thật
Oh, oh, oh, oh

Bởi anh cũng chẳng phải chứng minh cho hoàn cảnh của anh
Có quá nhiều tình cảm để gìn giữ
Gìn giữ...

Nếu em nghe những gì bạn bè em nói
Em sẽ chỉ mãi cô đơn mà thôi
Làm sao em có thể đối xử với anh như thế
Khi anh hết lòng vì em
Bởi anh chưa bao giờ bỡn cợt
Anh cũng chẳng hề bỏ đi
Và làm những điều trái ý em
Bởi lúc này anh có thể nói cho em
Rằng em sẽ chẳng bao giờ tìm ra bất cứ bằng chỉ gì về anh đâu
Và đó là sự thật
Oh, oh, oh, yeah
Và đó là sự thật
Oh, oh, oh, oh

 

×
Quay lại
Top