[Lyrics] That's My Name - Akcent

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️All the time I thought about you
I saw your eyes and they were so blue
I could read there just one name
My name, my name, my name
Because of you I`m flying higher
You give me love, you set on fire
You keep me warm when you call my name
That`s my name, that`s my name, that`s my name


(And you are the one that lights the fire
I am the one who takes you higher
I lose my voice when you say my name
That`s my name, that`s my name, that`s my name)

And you are the one that lights the fire
I am the one who takes you higher
I lose my voice when you say my name
That`s my name, that`s my name, that`s my name


(It`s my name, it`s my name, it`s my name …)

All the time I thought about you
I saw your eyes and they were so blue
I could read there just one name
My name, my name, my name
Because of you I`m flying higher
You give me love, you set on fire
You keep me warm when you call my name

That`s my name, that`s my name, that`s my name

(And you are the one that lights the fire
I am the one who takes you higher
I lose my voice when you say my name
That`s my name, that`s my name, that`s my name)

And you are the one that lights the fire
I am the one who takes you higher
I lose my voice when you say my name

That`s my name, that`s my name, that`s my name

(It`s my name, it`s my name, it`s my name …)
Lúc nào tôi cũng nghĩ đến em
Tôi nhìn thấy đôi mắt em và chúng mới xanh trong làm sao
Tôi có thể đọc những thứ này chỉ bằng một cái tên
Là tên tôi, tên tôi
Vì em, tôi đang bay lên cao hơn

Em trao tôi tình yêu, và đặt trong lửa cháy
Em sưởi ấm cho tôi khi em gọi tên tôi
Là tên tôi đó, tên tôi đó

Và em là người bừng cháy lên ngọn lửa
Còn tôi là người sẽ đưa em 'thăng hoa'
Tôi chẳng nói nên lời khi em gọi tên ôi
Là tên tôi đó, tên tôi đó (X2)

(Đó là tên tôi, là tên tôi, là tên tôi...)


Lúc nào tôi cũng nghĩ đến em
Tôi nhìn thấy đôi mắt em và chúng mới xanh trong làm sao
Tôi có thể đọc những thứ này chỉ bằng một cái tên
Là tên tôi, tên tôi
Vì em, tôi đang bay lên cao hơn
Em trao tôi tình yêu, và đặt trong lửa cháy
Em sưởi ấm cho tôi khi em gọi tên tôi
Là tên tôi đó, tên tôi đó


Và em là người bừng cháy lên ngọn lửa
Còn tôi là người sẽ đưa em 'thăng hoa'
Tôi chẳng nói nên lời khi em gọi tên ôi
Là tên tôi đó, tên tôi đó (X2)

(Đó là tên tôi, là tên tôi, là tên tôi...)

 

×
Quay lại
Top