[Lyrics] That Thing You Do! - The Wonders

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
That Thing You Do!

You,
Doin' that thing you do,
Breaking my heart into a million pieces,
Like you always do
And you,
Don't mean to be cruel,
You never even knew about the heartache,
I've been going through
Well I try and try to forget you girl,
But it's just so hard to do,
Every time you do that thing you do

I,
Know all the games you play,
And I'm gonna find a way to let you know that,
You'll be mine someday
'Cause we,
Could be happy can't you see,
If you'd only let me be the one to hold you,
And keep you here with me
'Cause I try and try to forget you girl,
But it's just so hard to do,
Every time you do that thing you do

I don't ask a lot girl,
But I know one thing's for sure,
It's the love I haven't got girl,
And I just can't take it anymore

'Cause we,
Could be happy can't you see,
If you'd only let me be the one to hold you,
And keep you here with me
Cause it hurts me so just to see you go,
Around with someone new,
And if I know you you're doin' that thing,
Every day just doin' that thing,
I can't take you doing that thing you do
Chuyện Em Làm Đó!

Em,
Làm những chuyện như vậy đó,
Phá nát tim anh ra thành triệu mảnh,
Em vẫn luôn như vậy đó
Và em,
Không có ý nhẫn tâm,
Ngay cả nỗi đau trong lòng em còn không biết,
Anh sẽ vượt qua
Thôi, anh sẽ cố quên em, cô bé à,
Nhưng sao khó quá,
Mỗi lần em làm những chuyện như vậy đó

Anh,
Biết hết mọi trò của em,
Và anh sẽ tìm cách cho em biết rằng,
Một ngày nào đó em sẽ bên anh
Vì ta,
Có thể hạnh phúc, em không thấy sao,
Nếu em để anh ôm lấy em,
Và giữ em lại với anh
Vì anh sẽ cố quên em, cô bé à,
Nhưng sao khó quá,
Mỗi lần em làm những chuyện như vậy đó

Anh không đòi hỏi gì nhiều đâu, cô bé,
Nhưng anh biết chắc một điều,
Là anh không có tình yêu em ơi,
Anh không thể chịu đựng nổi nữa

Vì ta,
Có thể hạnh phúc, em không thấy sao,
Nếu em để anh ôm lấy em,
Và giữ em lại với anh
Vì anh đã nhói cả lên khi chỉ thấy em,
Đi với một người mới,
Nếu anh biết em, em làm những chuyện như vậy,
Mỗi ngày làm những chuyện như vậy đó,
Anh không thể chịu nổi đâu em

 

×
Quay lại
Top