[Lyrics] That Girl - Plain White T's

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
I met a girl and it was easy to see
That she was falling hard for me
That girl
She wanted me to know
And by the time the night was ready to end
She grabbed a hold of both my hands
That girl
She wouldn't let me go
And now I'm singing

Do do do you wanna be on top
Or on the
Ba ba bottom don't make me stop
Cause I know oh oh
I'm in la la love with you girl
I can't stop singing
Do do do you wanna spend the night
And wake uh uh up
Under the morning light
Cause I know oh oh
I'm in la la love with you girl

I really thought that she was taking it slow
When she asked me to take her home
That girl
Kept giving me the eye
I said goodnight we traded numbers and stares
But she said "you're not going anywhere"
That girl
She made me come inside
And now I'm singing

Do do do you wanna be on top
Or on the
Ba ba bottom don't make me stop
Cause I know oh oh
I'm in la la love with you girl
I can't stop singing
Do do do you wanna spend the night
And wake uh uh up
Under the morning light
Cause I know oh oh
I'm in la la love with you girl
la la love with you girl
la la love with you girl
yeah...oh yeah...

And now I'm singing
Everybody singing
Do do do
Ba ba ba
Oh oh oh
La la la
yeah...
Do do do
Ba ba ba
Oh oh oh
La la la
yeah...

I can't stop singing
Do do do you wanna be on top
Or on the
Ba ba bottom don't make me stop
Cause I know oh oh
I'm in la la love with you girl
Everybody singing
Do do do you wanna spend the night
And wake uh uh up
Under the morning light
Cause I know oh oh
I'm in la la love with you girl
la la love with you girl
la la love with you girl
yeah...
Tôi gặp một cô nàng, và cũng dễ thấy thôi
Rằng nàng đã "cảm" tôi thật rồi
Cô nàng đó,
Nàng muốn tôi tìm hiểu nàng
Và khi đêm sắp tàn
Nàng nắm lấy đôi tay tôi
Cô nàng đó
Sẽ chẳng bao giờ để tôi đi
Và giờ đây tôi hát

Đù đu đu, em có muốn ở trên đỉnh cao chăng?
Hay là
Ba ba ba, ở tận dưới đáy?
Đừng khiến tôi phải dừng lại
Vì tôi biết mà...ồ ố ố
Tôi đang...là la lá...yêu em mà
Tôi chẳng thể ngừng ngâm nga
Đù đú đu, muốn cùng em đêm nay
Và rồi thức giấc, uh uh
Dưới ánh nắng bình minh
Bởi vì tôi biết mà...ồ ô ố
Tôi đang...là la lá...yêu em mà

Tôi đã nghĩ rằng nàng sẽ tiến từng bước chậm rãi thôi
Khi nàng bảo tôi đưa nàng về
Cô nàng đó
Cứ liếc mắt với tôi hoài
Tôi nói "Chúc ngủ ngon", khi cùng trao đổi số điện thoại và những ánh nhìn
Nhưng nàng lại nói "Anh không được đi đâu hết á!"
Cô nàng đó
Nàng cứ lôi tôi vào trong
Và giờ thì tôi cứ hát mãi

Đù đu đu, em có muốn ở trên đỉnh cao chăng?
Hay là
Ba ba ba, ở tận dưới đáy?
Đừng khiến tôi phải dừng lại
Vì tôi biết mà...ồ ố ố
Tôi đang...là la lá...yêu em mà
Tôi chẳng thể ngừng ngâm nga
Đù đú đu, muốn cùng em đêm nay
Và rồi thức giấc, uh uh
Dưới ánh nắng bình minh
Bởi vì tôi biết mà...ồ ô ố
Tôi đang...là la lá...yêu em mà

Và giờ tôi cứ hát
Mọi người cùng hát
Đù đu đú
Bà bá bá
Ồ ô ố
Là la lá
Yeah!
Đù đu đú
Bà bá bá
Ồ ô ố
Là la lá

Đù đu đu, em có muốn ở trên đỉnh cao chăng?
Hay là
Ba ba ba, ở tận dưới đáy?
Đừng khiến tôi phải dừng lại
Vì tôi biết mà...ồ ố ố
Tôi đang...là la lá...yêu em mà
Tôi chẳng thể ngừng ngâm nga
Đù đú đu, muốn cùng em đêm nay
Và rồi thức giấc, uh uh
Dưới ánh nắng bình minh
Bởi vì tôi biết mà...ồ
 
×
Quay lại
Top