[Lyrics] That Day - Natalie Imbruglia

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Well, that day, that day.
What a mess.
What a marvel.
I walked into that cloud again and I lost myself.
And I'm sad, sad, sad,
Small, alone, scared,
Craving purity,
A fragile mind and a gentle spirit.

Well, that day, that day.
What a marvelous mess.
This is all that I can do;
I'm done to be me.
Sad. Scared. Small. Alone. Beautiful.
It's supposed to be like this.
I accept everything.
It's supposed to be like this.

Well, that day, that day.
I lay down beside myself.
In this feeling of pain, sadness,
Scared, small, climbing, crawling,
Towards the light.
And it's all that I see.
And I'm tired and I'm right.
And I'm wrong.
And it's beautiful.

Well, that day, that day.
What a mess.
What a marvel.
We're all the same,
But no one thinks so.
And it's okay.
And I'm small.
And I'm divine.
And it's beautiful.
And it's coming.
And it's already here.
And it's absolutely perfect.

Well, that day, that day,
When everything was a mess.
And everything was in place.
And it's too much hurt.
Sad. Small. Scared. Alone.
And everyone's a cynic.
And it's hard and it's sweet.
But it's supposed to be like this.

Well, that day, that day,
When I sat in the sun.
And I thought and I cried.
'Cause I'm sad, scared, small, alone, strong.
And I'm nothing.
And I'm true.
Only a brave man can break through.
And it's all okay.
Yeah, it's okay.

Well, that day, that day.
I lay down beside myself.
In this feeling of pain, sadness,
Scared, small, climbing, crawling,
Towards the light.
And it's all that I see.
And I'm tired and I'm right.
And I'm wrong.
And it's beautiful.

Well, that day, that day.
What a mess.
What a marvellous mess.
We're all the same,
But no one thinks so.
And it's okay.
And I'm small.
And I'm divine.
And it's beautiful.
And it's coming.
And it's already here.
And it's absolutely perfect.

Oh. Ohohohohoh. Oh. Ohoh.

That day. That day. Hmm.
That day. That day.

Well, that day, that day.
I lay down beside myself.
In this feeling of pain, sadness,
Scared, small, climbing, crawling,
Towards the light.
And it's all that I see.
And I'm tired and I'm right.
And I'm wrong.
And it's beautiful.

Well, that day, that day.
What a mess.
What a marvellous mess.
We're all the same,
But no one thinks so.
And it's okay.
And I'm small.
And I'm divine.
And it's beautiful.
And it's coming.
And it's already here.
And it's absolutely perfect.

That day. That day.
That day. That day.
That day. That day.
That day. That day.

So sweet.
Can you feel it? Hmm.
Are you here?
Are you with me?
I can feel it.
It's beautiful.

That day.
That day.
That day.
Absolutely perfect.
À, ngày hôm đò
thật là lộn xộn
thật là kỳ diệu
tôi bước vào đám mây đó và lạc mất chính mình
và tôi buồn, rất buồn
nhỏ bé, đơn côi, sợ hãi
khao khát tinh khôi
một tâm hồn mỏng manh và một linh hồn dịu dàng

À, ngày hôm đó
Là một ngày hỗn độn nhưng tuyệt diệu
Đây là tất cả những gì tôi có thể làm
Tôi hoàn toàn là chính mình
buồn bã, sợ hãi, nhỏ bé, đơn côi, xinh đẹp
nó đáng lẽ phải là như thế
tôi chấp nhận mọi thứ
nó đáng lẽ phải là như thế đó

À, ngày hôm đó
Tôi nằm bên cạnh bản thân mình
Trong nỗi đau đớn, buồn thảm
sợ hãi, nhỏ bé, leo lên, bò xuống
hướng về phía ánh sáng
và đó là tất cả những gì tôi có thể thấy
và tôi mệt mỏi, tôi đúng
hay sai
và điều đó thật tuyệt đẹp

À, ngày hôm đó
thật là hỗn độn
thật là kỳ diệu
chúng ta đều giống nhau thôi
nhưng ko một ai nghĩ vậy
nhưng ko sao cả
và tôi nhỏ bé
tôi tuyệt diệu
và điều đó thật tuyệt đẹp
nó đang tới kìa
và nó đang ở đây

và nó tuyệt đối hoàn hảo

à, ngày hôm đó
mọi thứ thật là lộn xộn
và mọi thứ ở đúng chỗ của nó
và có quá nhiều đau thương
buồn bã, nhỏ bé, sợ hãi, đơn côi
và mọi người chỉ trích thật cay độc
nó thật khó khăn nhưng cũng thật ngọt ngào
và nó đáng lẽ phải là như thế đó

À, ngày hôm đó
Khi tôi ngồi trên vầng mặt trời
Tôi suy nghĩ và khóc một mình
bởi tôi rất buồn, sợ hãi, nhỏ bé, đơn côi, nhưng mạnh mẽ
và tôi ko là gì cả
nhưng tôi chân thật
chỉ có những người dũng cảm mới đột phá
và nó tốt thôi
ổn cả thôi

À, ngày hôm đó
Tôi nằm bên cạnh bản thân mình
Trong nỗi đau đớn, buồn thảm
sợ hãi, nhỏ bé, leo lên, bò xuống
hướng về phía ánh sáng
và đó là tất cả những gì tôi có thể thấy
và tôi mệt mỏi, tôi đúng
hay sai
và điều đó thật tuyệt đẹp

À, ngày hôm đó
thật là lộn xộn
nhưng là một đống lộn xộn kỳ diệu
chúng ta đều giống nhau thôi
nhưng ko một ai nghĩ vậy
nhưng nó tốt thôi
tôi nhỏ bé
và tôi tuyệt diệu
và điều đó thật tuyệt đẹp
nó đang tới kìa
và nó đang ở đây

và nó tuyệt đối hoàn hảo

ng ày h ôm đ ó, ch ính ng ày h ôm đ ó

À, ngày hôm đó
Tôi nằm bên cạnh bản thân mình
Trong nỗi đau đớn, buồn thảm
sợ hãi, nhỏ bé, leo lên, bò xuống
hướng về phía ánh sáng
và đó là tất cả những gì tôi có thể thấy
và tôi mệt mỏi, tôi đúng
hay sai
và điều đó thật tuyệt đẹp

À, ngày hôm đó
thật là lộn xộn
nhưng là một đống lộn xộn kỳ diệu
chúng ta đều giống nhau thôi
nhưng ko một ai nghĩ vậy
nhưng nó tốt thôi
tôi nhỏ b é
và tôi tuyệt diệu
và điều đó thật tuyệt đẹp
nó đang tới kìa
và nó đang ở đây

và nó tuyệt đối hoàn hảo

ngày hôm ấy

thật là ngọt ngào
bạn có cảm thấy vậy ko ?
bạn có ở đây
bạn có thấy như tôi ko ?
tôi có thể cảm thấy nó
nó thật tuyệt vời

ngày hôm ấy
tuyệt đối hoàn hảo


 

×
Quay lại
Top