[Lyrics] Ten Thousand Fists - Disturbed

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Survivor, oooh,
Survivor, oooh!

One more God damn day,
When I know what I want,
And my want will be considered tonight,
Huh, huh,
Considered tonight!
Huh, huh!
Just another day,
When all that I want
Will mark me as a sinner tonight,
I'm a sinner tonight, yeah!

People can no longer cover their eyes,
If this disturbs you then walk away!
You will remember the night
You were struck by the sight of
Ten thousand fists in the air!

Power unrestrained,
Dead on the mark,
Is what we will deliver tonight,
huh, huh,
Deliver tonight!
Huh, huh!
Pleasure fused with pain,
This triumph of the soul
Will make you shiver tonight,
We'll make you shiver tonight, yeah!

People can no longer cover their eyes,
If this disturbs you then walk away!
You will remember the night
You were struck by the sight of
Ten thousand fists in the air!

[Guitar solo]

We are the ones
That are up in your mind,
Leave the weak
And the haunted behind
We are the ones
That will open your mind,
Leave the weak
And the haunted behind
We are the ones
That will up in your mind,
Leave the weak
And the haunted behind
We are the ones
That will open your mind,
Leave the weak
And the haunted behind

Evil can no longer cover their eyes,
If this disturbs you then walk away!
You will remember the night
You were struck by the sight of
Ten thousand fists in the air!
Ten thousand fists in the air!
Ten thousand fists in the air!
Kẻ sống sót, oooh,
Kẻ sống sót, oooh!

Thêm một ngày khốn nạn nữa
Khi tao biết mình muốn gì
Và đêm nay, những khao khát của tao sẽ được đem ra cân nhắc
Huh, huh,
Cân nhắc đêm nay
Huh, huh!
Chỉ một ngày khác nữa
Đêm nay, khi mọi thứ tao muốn
Sẽ đánh dấu tao như một thằng tù tội
Đêm nay, tao là một tội đồ, yeah!

Con người chẳng thể che đi đôi mắt chúng lâu hơn nữa
Nếu điều này làm mày hoảng loạn và rồi phắn đi thật xa
Mày sẽ khắc ghi đêm đó
Mày bị đập nhừ tử khi trông thấy
Mười ngàn quả đấm trong không trung!

Năng lực không giới hạn
Cái chết trên những mục đích
Là những gì đêm nay chúng tao sẽ giãi bày
huh, huh,
Giãi bày đêm nay
Huh, huh!
Sự kh.oái lạc dung hợp với nỗi thống khổ
Niềm vui khải hoàn này của tâm hồn
Đêm nay, nó sẽ làm mày phải rùng mình
Đêm nay, bọn tao sẽ làm mày phải rùng mình, yeah!

Con người chẳng thể che đi đôi mắt chúng lâu hơn nữa
Nếu điều này làm mày hoảng loạn và rồi phắn đi thật xa
Mày sẽ khắc ghi đêm đó
Mày bị đập nhừ tử khi trông thấy
Mười ngàn quả đấm trong không trung!

[Guitar solo]

Chúng tao là người đang trỗi dậy trong tâm trí mày
Bỏ lại sự yếu đuối và sào huyệt lại đằng sau
Chúng tao là người đang trỗi dậy trong tâm trí mày
Bỏ lại sự yếu đuối và sào huyệt lại đằng sauChúng tao là người đang trỗi dậy trong tâm trí mày
Bỏ lại sự yếu đuối và sào huyệt lại đằng sau
Chúng tao là người đang trỗi dậy trong tâm trí mày
Bỏ lại sự yếu đuối và sù sî hãi lại đằng sau

Ác quỷ chẳng thể che đi đôi mắt chúng lâu hơn nữa
Nếu điều này làm mày hoảng loạn và rồi phắn đi thật xa
Mày sẽ khắc ghi đêm đó
Mày bị đập nhừ tử khi trông thấy
Mười ngàn quả đấm trong không trung!
Mười ngàn quả đấm trong không trung!
 
×
Quay lại
Top