[Lyrics] Taste the Tears - s.ex And The City (HBO Series) Soundtracks - Amber

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532

How could you cause me so much pain?
And leave my Heart out in the rain
After I gave you everything oh oh
Why did you have to tell me lies?
And put these tears here in my eyes
And push my world with your good-bye oh oh

You think that you're immune
But someday Baby someday soon
You're gonna taste the tears
Tears I cried right over you
You're going to taste
You're going to taste
You're going to taste
You're going to taste the tears
Taste the tears

What did I ever do to you?
To make you treat my Heart so cruel
To make you make me such a fool oh oh
One day you'll notice what it's like
Someday someone will say good-bye
One day you'll be the one to cry oh oh

And when the things you do all turn around, around on you
You're gonna taste the tears
Tears I cried right over you
You're going to taste
You're going to taste
You're going to taste
You're going to taste the tears

You're gonna know the pain
Same thing that you put me through
You're going to taste
You're going to taste
You're going to taste
You're going to taste the tears
Taste the tears

Come taste the tears
Come taste the tears
Come taste the tears
Sao anh cho thể làm em đau khổ nhiều thế
Và bỏ mặc trái tim em ngoài trời mưa bão
Sau khi em đã trao tất cả cho anh
Sao anh phải nói những lời gian dối cùng em
Và làm những giọt nước mắt em lăn dài
Và đẩy thế giới của em rời xa với lời chia tay của anh

Anh nghĩ rằng anh miễn nhiễm
Nhưng rồi ngày nào đó, một ngày nào đó sớm thôi
Anh sẽ được nếm mùi vị của nước mắt
Những giọt nước mắt em khóc vì anh
Anh sẽ nếm thôi [x3]
Anh sẽ được nếm mùi vị của nước mắt
Nếm vị nước mắt

Em đã làm gì với anh
Để khiến anh đối xử tệ bạc với trái tim em thế
Để khiến anh biến em thành kẻ ngốc
Ngày nào đó anh sẽ biết điều đó như thế nào
Ngày nào đó, ai đó sẽ nói chia tay
Ngày nào đó, anh sẽ là người phải khóc

Và khi những điều anh đã làm lại diễn ra với anh
Anh sẽ được nếm mùi vị nước mắt
Những giọt nước mắt em đã khóc vì anh
Anh sẽ được nếm mùi vị nước mắt

Anh sẽ biết được nỗi đau
Giống như những gì anh bắt em phải chịu đựng
Anh sẽ nếm mùi vị nước mắt

Anh sẽ được nếm mùi vị nước mắt

 
×
Quay lại
Top