[Lyrics] Super Star - Lady Gaga

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️Ohhh ohhh ohhh
Ohhh ohhh ohhh

Everybody wants the lights
All the flashes
Cause' we gonna rock the night
Break out your glasses
Tonight you are a superstar, superstar, superstar

Tonight you are a superstar, superstar, superstar

Everybody wants the lights
All the flashes
Cause' we gonna rock the night
Break out your glasses
Tonight you are a superstar, superstar, superstar
Tonight you are a superstar, superstar, superstar

I want your number,

Did I see you on the tv I wonder ? I wonder.
You got that something.
Well that feeling is sick but im feeling a love connection.
Have we met before (baby cuz I think Ive seen you)
In a movie or on the radio? (I dont know but I want you)
Im not certain but lets dance some more (baby cuz I think Ive seen you)
Tonight you will be my superstar, tonight you will be my superstar

Everybody wants the lights

Or the flashes
Cause' we gonna rock the night
Break out your glasses
Tonight you are a superstar, superstar, superstar
Tonight you are a superstar, superstar, superstar

Everybody wants the lights
Or the flashes
Cause' we gonna rock the night

Break out your glasses
Tonight you are a superstar, superstar, superstar
Tonight you are a superstar, superstar, superstar

Will that dude text me?
I bet you could really Hollywood kiss me,
Hollywood kiss me
Youve got that something
Were you in that movie with scarlett Johansson? scarlett Johansson.

Have we met before (baby cuz I think Ive seen you)
In a movie or on the radio? (I dont know but I want you)
Im not certain but lets dance some more (baby cuz I think Ive seen you)
Tonight you will be my superstar, tonight you will be my superstar

Everybody wants the lights
All the flashes
Cause' we gonna rock the night
Break out your glasses

Tonight you are a superstar, superstar, superstar
Tonight you are a superstar, superstar, superstar

Everybody wants the lights
All the flashes
Cause' we gonna rock the night
Break out your glasses
Tonight you are a superstar, superstar, superstar
Tonight you are a superstar, superstar, superstar


Come on baby move with me cant you see?
You are my celebrity
Dont really know who you are,
But tonight you are gonna be my superstar
Come on baby move with me cant you see?
You are my celebrity

Everybody wants the lights
All the flashes

Cause' we gonna rock the night
Break out your glasses
Tonight you are a superstar, superstar, superstar
Tonight you are a superstar, superstar, superstar

Everybody wants the lights
All the flashes
Cause' we gonna rock the night
Break out your glasses

Tonight you are a superstar, superstar, superstar
Tonight you are a superstar, superstar, superstar
Ohhh ohhh ohhh
Ohhh ohhh ohhh

Mọi người muốn ánh sáng
Tất cả những ánh sáng loé lên
Vì chúng ta sẽ nhảy theo nhạc rốc đêm nay

Đập vỡ những cái ly của anh đi
Tối nay anh là siêu sao, siêu sao, siêu sao
Tối nay anh là siêu sao, siêu sao, siêu sao

Mọi người muốn ánh sáng
Tất cả những ánh sáng loé lên
Vì chúng ta sẽ nhảy theo nhạc rốc đêm nay
Đập vỡ những cái ly của anh đi
Tối nay anh là siêu sao, siêu sao, siêu sao

Tối nay anh là siêu sao, siêu sao, siêu sao

Em muốn số của anh
Anh tự hỏi có phải em đã thấy anh trên ti vi? Em tự hỏi
Anh có những thứ đó
Tốt, cảm giác đó chán ngấy nhưng em đang cảm thấy chuyển tiếp tình yêu
Ta đã từng gặp nhau trước đó( baby, em nghĩ em đã thấy anh)
Trong một bộ phim hay trên radio( em không biết nhưng em muốn có anh)
Tối nay anh sẽ là siêu sao của em, tối nay anh sẽ là siêu sao của em.


Mọi người muốn ánh sáng
Hay những ánh sáng loé lên
Vì chúng ta sẽ nhảy theo nhạc rốc đêm nay
Đập vỡ những cái ly của anh đi
Tối nay anh là siêu sao, siêu sao, siêu sao
Tối nay anh là siêu sao, siêu sao, siêu sao

Mọi người muốn ánh sáng
Hay những ánh sáng loé lên

Vì chúng ta sẽ nhảy theo nhạc rốc đêm nay
Đập vỡ những cái ly của anh đi
Tối nay anh là siêu sao, siêu sao, siêu sao
Tối nay anh là siêu sao, siêu sao, siêu sao.

Đề tài anh chàng ăn diện đó?
Em cá là anh có thể thật sự Hollywood hôn em
Hollywood hôn em
Anh có được những thứ đó.

Anh đã đóng phim đó cùng Johansson đỏ? Johansson đỏ
chúng ta đã từng gặp nhau(em không biết nữa nhưng em muốn có anh)
Em không chắc nhưng chúng ta hãy nhảy một chút (baby, em nghĩ em đã từng gặp anh)
Tối nay anh sẽ là siêu sao của em, tối nay anh sẽ là siêu sao của em.

Mọi người muốn ánh sáng
Tất cả những ánh sáng loé lên
Vì chúng ta sẽ nhảy theo nhạc rốc đêm nay
Đập vỡ những cái ly của anh đi

Tối nay anh là siêu sao, siêu sao, siêu sao
Tối nay anh là siêu sao, siêu sao, siêu sao

Mọi người muốn ánh sáng
Tất cả những ánh sáng loé lên
Vì chúng ta sẽ nhảy theo nhạc rốc đêm nay
Đập vỡ những cái ly của anh đi
Tối nay anh là siêu sao, siêu sao, siêu sao
Tối nay anh là siêu sao, siêu sao, siêu sao


Tới đây với em baby, anh có thấy?
Anh là người nổi tiếng của em
Không cần biết anh là ai?
Nhưng tối nay anh sẽ là siêu sao của em
Tới đây với em baby, anh có thấy?
Anh là người nổi tiếng của em

Mọi người muốn ánh sáng
Tất cả những ánh sáng loé lên

Vì chúng ta sẽ nhảy theo nhạc rốc đêm nay
Đập vỡ những cái ly của anh đi
Tối nay anh là siêu sao, siêu sao, siêu sao
Tối nay anh là siêu sao, siêu sao, siêu sao

Mọi người muốn ánh sáng
Tất cả những ánh sáng loé lên
Vì chúng ta sẽ nhảy theo nhạc rốc đêm nay
Đập vỡ những cái ly của anh đi

Tối nay anh là siêu sao, siêu sao, siêu sao
Tối nay anh là siêu sao, siêu sao, siêu sao.


 
×
Quay lại
Top