[Lyrics] Summer Of '69 - Bryan adams

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Summer Of '69

I got my first real six-string
Bought it at the five-and-dime
Played 'til my fingers bled
It was summer of '69

Me and some guys from school
Had a Band and we tried real hard
Jimmy quit and Jody got married
I shualda known we'd never get far

Oh when I lock back now
That was seemes to last forever
And if I had the choice
Ya - I'd always wanna be there
Those were the best days of my life

(CHORUS)

Ain't no use in complainin'
When you got a job to do
Spent my evenin's down at the drive in
And that's when I met you

Standin on a mama's porch
You told me that you'd wait forever
Oh and when you held my hand
I knew that it was now or never
Those were the best days of my life

(Chorus) Back in Summer of '69

Man we were killin' time
We were young and restless
We needed to unwind
I guess nothin' can last forever, no

And now the times are changin'
Look at everything that's come and gone
Somethimes when I play that old six-string
I think about ya wonder what went wrong

Standin' on a mama's porch
You told me it would last forever
Oh the way you held my hand
I knew that it was now or never
Those were the best days of my life

(Chorus) Back in summer of '69
Tôi có được cây đàn ghi-ta của riêng mình lần đầu tiên
Mua với giá 5 đô la mốt
Chơi đàn cho đến khi ngón tay bật máu
Đó là mùa hè năm 1969

Tôi và vài thằng bạn học
Lập một ban nhạc và chúng tôi đã thật sự cố gắng
Jimmy rời ban nhạc và Jody kết hôn
Tôi phải biết trước là chúng tôi không thể tiến xa được

Ồ, bây giờ khi tôi nghĩ lại
Điều đó có vẻ như là sẽ kéo dài mãi mãi
Và nếu tôi có thể lựa chọn
Vâng, tôi sẽ luôn muốn thực hiện điều đó
Đó là những ngày tuyệt vời nhất của cuộc đời tôi

Than phiền thì cũng không có tác dụng gì
Khi bạn có một công việc để làm
Khi anh đang ở đường vào nhà vào buổi chiều
Và đó là lúc anh gặp em

Đứng trên cổng vòm của mẹ
Em bảo anh rằng em sẽ đợi mãi mãi
Và khi em nắm tay anh
Anh biết rằng phải chọn, bây giờ hoặc không bao giờ
Đó là những ngày tuyệt vời nhất của cuộc đời anh

Trở lại mùa hè năm 1969
Chúng tôi thường giết thì giờ
Chúng tôi còn trẻ và hiếu động
We were young and restless
Chúng tôi cần phải tung bay
Tôi nghĩ là không điều gì có thể kéo dài mãi mãi, không

Và bây giờ thời kì đang thay đổi
Nhìn mọi thứ đến và đi
Đôi lúc khi tôi chơi lại cây đàn ghitar cũ ấy
Tôi nghĩ về em, không biết điều gì đã sai

Đứng trên cổng vòm của mẹ
Em bảo anh rằng em sẽ đợi mãi mãi
Và khi em nắm tay anh
Anh biết rằng phải chọn, bây giờ hoặc không bao giờ
Đó là những ngày tuyệt vời nhất của cuộc đời anh

Trở lại mùa hè năm 1969

 
×
Quay lại
Top