[Lyrics] Suicide Machine - Death

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
SUICIDE MACHINE

Controlling their lives
Deciding when and how they will die
A victim of someone else's choice
The ones who suffer have no voice
Manipulating destiny
When it comes to living, no one seems to care
But when it comes to wanting out
Those with power, will be there
Prolong the pain
How long will it last?
Suicide machine
A request to die with dignity
Is that too much to ask?
Suicide machine
How easy it is to deny the pain
Of someone else's suffering

Robbed of natural abilities
In death they now seek tranquility
In a confused state of mind
Extending agony, they must be blind
Manipulating destiny

When it comes to living, no one seems to care
But when it comes to wanting out
Those with power, will be there
Prolong the pain
How long will it last?
Suicide machine
A request to die with dignity
Is that too much to ask?
Suicide machine
CỖ MÁY TỰ SÁT

Điều khiển cuộc sống của bọn họ
Quyết định khi nào họ chết và sẽ chết như thế nào
Một nạn nhân trong sự lựa chọn của một người nào đó
Con người chịu đựng đau khổ không thể thốt lên tiếng nói của mình
Điều khiển định mệnh
Dường như chẳng ai quan tâm khi nó thâm nhập vào cuộc sống
Nhưng một khi nó muốn đi ra
Thì những uy lực kia sẽ còn lại
Để kéo dài thêm nỗi đau
Điều này sẽ tồn tại trong bao lâu đây?
Cỗ máy tự sát
Lời thỉnh cầu được chết trong lòng tự trọng
Có phải là một đòi hỏi quá sức lớn lao?
Cỗ máy tự sát
Làm sao nó có thể dễ dàng chối bỏ nỗi đau
Của một người đang phải chịu khổ đau dày vò?

Nó cướp đi những khả năng tự nhiên của con người
Giờ đây trong cái chết họ sẽ đi tìm chốn bình yên
Ở nơi ảo giác mơ hồ của ký ức
Trong khổ ải bi ai kéo dài, họ sẽ phải trở nên mù loà
Điều khiển một định mệnh

Dường như chẳng ai quan tâm khi nó thâm nhập vào cuộc sống
Nhưng một khi nó muốn đi ra
Thì những uy lực kia sẽ còn lại
Để kéo dài thêm nỗi đau
Điều này sẽ tồn tại trong bao lâu đây?
Cỗ máy tự sát
Lời thỉnh cầu được chết trong lòng tự trọng
Có phải là một đòi hỏi quá sức lớn lao?
Cỗ máy tự sát

 
×
Top Bottom