[Lyrics] Strip Me - Natasha Bedingfield

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
La la la la la la
Everyday I fight for
All my future somethings
A thousand little wars
I have to choose between
I could spend a lifetime
Earning things that I don't need
But that's like chasing rainbows
And coming home empty
And if you strip me,
Strip it all away
If you strip me,
What would you find
If you strip me,
Strip it all away
I'll be alright

Take what you want
Steal my pride
Build me up
Or cut me down to size
Shut me out
But I'll just scream
Im only one voice in a million
but you aint taking that from me
Oh oh no you aint taking that from me x 4

I dont need a microphone, yeah,
To say what I been thinking
My heart is like a loudspeaker
Thats always on eleven
And if you strip me,
Strip it all away
If you strip me,
What would you find
If you strip me,
Strip it all away
I'm still the same

Take what you want
Steal my pride
Build me up
Or cut me down to size
Shut me out
But I'll just scream
Im only one voice in a million
but you aint taking that from me
Oh oh no you aint taking that from me x 4

'cuz when it all boils down
At the end of the day
It's what you do and say
That makes you who you are
Makes you think about it,
Think about it
Doesn't it
Sometimes all it takes is one voice

Take what you want
Steal my pride
Build me up
Or cut me down to size
Shut me out
But I'll just scream
Im only one voice in a million
but you aint taking that from me
Oh oh no you aint taking that from me x 4
La la la la la la
Ngày ngày em đấu tranh
Vì tương lai của bản thân
Hàng ngàn trận chiến nhỏ
Em buộc phải lựa chọn
Em có thể dành cả cuộc đời
Dành dụm những thứ mình không cần tới
Nhưng đó giống như đuổi theo cầu vồng
Và về nhà trong sự trống trải
Nếu anh muốn ruồng bỏ em
Thì cứ bỏ mặc em đi
Nếu anh muốn ruồng bỏ em
Anh sẽ được gì chứ
Nếu anh muốn ruồng bỏ em
Thì cứ bỏ mặc em đi
Em vẫn sẽ ổn thôi

Lấy những gì anh muốn đi
Mang theo cả danh phẩm của em
Dựng em lên
Hay xé em ra thành ngàn mảnh
Đuổi em đi
Em sẽ chỉ hét thôi
Em chỉ là một trong hàng ngàn giọng nói
Nhưng anh sẽ chẳng mang tiếng nói của riêng em đi
Anh sẽ chẳng mang tiếng nói của riêng em đi x4

Em không cần tới mic
Để nói về những điều mình nghĩ
Trái tim em chnhs là chiếc loa
Luôn đặt ở mức mười một
Nếu anh muốn ruồng bỏ em
Thì cứ bỏ mặc em đi
Nếu anh muốn ruồng bỏ em
Anh sẽ được gì chứ
Nếu anh muốn ruồng bỏ em
Thì cứ bỏ mặc em đi
Em vẫn sẽ là chính mình

Lấy những gì anh muốn đi
Mang theo cả danh phẩm của em
Dựng em lên
Hay xé em ra thành ngàn mảnh
Đuổi em đi
Em sẽ chỉ hét thôi
Em chỉ là một trong hàng ngàn giọng nói
Nhưng anh sẽ chẳng mang tiếng nói của riêng em đi
Anh sẽ chẳng mang tiếng nói của riêng em đi x4

Vì khi tất cả tan vỡ
Vào cuối ngày
Những gì anh nói và làm
Khẳng định anh là ai
Khiến anh phải suy nghĩ
Suy nghĩ
Phải vậy không anh
Đôi khi chỉ cần một giọng nói

Lấy những gì anh muốn đi
Mang theo cả danh phẩm của em
Dựng em lên
Hay xé em ra thành ngàn mảnh
Đuổi em đi
Em sẽ chỉ hét thôi
Em chỉ là một trong hàng ngàn giọng nói
Nhưng anh sẽ chẳng mang tiếng nói của riêng em đi
Anh
 
×
Quay lại
Top