[Lyrics] Stop Whispering - Radiohead

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
And the wise man said I don't want to hear your voice
And the thin man said I don't want to hear your voice
And they're cursing me, and they won't let me be
And there's nothing to say, and there's nothing to do

Stop whispering, start shouting
Stop whispering, start shouting

And my mother said we spit on your son some more
And the buildings say we spit on your face some more
And the feeling is that there's something wrong
Because I can't find the words and I can't find the songs

Stop whispering, start shouting
Stop whispering, start shouting

Dear Sir, I have a complaint
Can't remember what it is
It doesn't matter anyway

It doesn't matter anyway
It doesn't matter anyway
Và trí khôn bảo rằng “Ta không muốn nghe tiếng ngươi”
Và trí khờ bảo rằng “Ta không muốn nghe tiếng ngươi”
Và chúng ám ảnh, không cho tôi được tự tại
Và chẳng còn gì để nói, chẳng còn gì để làm

Ngừng thì thào đi, hét lên đi
Ngừng thì thào đi, hét lên đi

Và mẹ bảo “Ta phỉ nhổ con trai ngươi nữa”
Và những tòa nhà bảo “Ta phỉ nhổ vào mặt ngươi nữa”
Và cảm giác rằng có gì đó sai trái
Vì tôi không thể tìm ra từ ngữ và tôi không thể tìm ra lời ca

Ngừng thì thào đi, hét lên đi
Ngừng thì thào đi, hét lên đi

“Ông ơi, tôi muốn phàn nàn
Mà không nhớ định phàn nàn cái gì nữa
Mà dù sao nó cũng chẳng quan trọng”

Mà dù sao nó cũng chẳng quan trọng
Mà dù sao nó cũng chẳng quan trọng


 

×
Quay lại
Top