[Lyrics] Stop! Stop! Stop - Nu Virgos

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Stop! Stop! Stop

No i didn't trust him
But he rushed me to feel
Tried me mesmerize to me
With his all s.ex appeal

Told me everything
That i was longing to hear
Shine and handsome
My souvenir

And then all of sudden
I have fallen in love
He would put me down
But i’d still place him above

Tired of searching for the love
That still lives in him
Given my everything
Like a souvenir

Given up my heart
In the name of the memory
Fallen down like rain
He could feel every drop

Now i know i have
Have the courage to tell him
Tell him to stop! Stop! Stop!

Given up my heart
In the name of the memory
Fallen down like rain
He could feel every drop

Now i know i have
Have the courage to tell him
Tell him to stop! Stop! Stop!

I’ve become invisible
I melt away at night
Dreams for once so colorful
Become black and white

Loving once so wonderful
Is no longer here
So i’ll keep this feeling
Like a souvenir

Given up my heart
In the name of the memory
Fallen down like rain
He could feel every drop

Now i know i have
Have the courage to tell him
Tell him to stop! Stop! Stop!

Given up my heart
In the name of the memory
Fallen down like rain
He could feel every drop

Now i know i have
Have the courage to tell him
Tell him to stop! Stop! Stop!

Given up my heart
In the name of the memory
Fallen down like rain
He could feel every drop

Now i know i have
Have the courage to tell him

Tell him to stop! Stop! Stop!

Given up my heart
In the name of the memory
Fallen down like rain
He could feel every drop

Now i know i have
Have the courage to tell him
Tell him to stop! Stop! Stop!
Stop! Stop! Stop!

Stop! Stop! Stop!
Không tôi không còn tin anh ấy
Nhưng anh ấy làm tôi cảm thấy rằng
Cố gắng để quyến rũ tôi
Với tất cả sự hấp dẫn của anh ấy
Hãy nói với tôi mọi thứ
Rằng tôi khao khát để nghe
Những gì dịu dàng tốt đẹp
Kỉ vật của tôi

Rồi đột nhiên
Tôi đã yêu
Anh ấy đã làm tôi gục ngã
Nhưng tôi vẫn trân trọng anh

Mệt mỏi đi kiếm tìm tình yêu
Điều đó vẫn sống trong anh
Trao tôi mọi thứ
Như là kỉ vật


Từ bỏ tình yêu tôi
Trong miền kí ức
Rơi rơi như những giọt mưa
Anh có thể cảm nhận từng giọt rơi

Bây giờ tôi biết tôi có
Đủ can đảm để nói với anh
Nói với anh rằng dừng lại ! Dừng lại! Dừng lại!

Từ bỏ tình yêu tôi
Trong miền kí ức
Rơi rơi như những giọt mưa
Anh có thể cảm nhận từng giọt rơi

Bây giờ tôi biết tôi có
Đủ can đảm để nói với anh
Nói với anh rằng dừng lại ! Dừng lại! Dừng lại!

Tôi trở nên vô hình
Tôi tan chảy trong đêm
Những giấc mơ sắc mầu
Giờ chỉ còn hai mầu đen trắng

Tình yêu đã rất tuyệt vời
Gio cũng không còn nữa
Tôi sẽ giữ cảm xúc này
Như là kỉ niệm

Từ bỏ tình yêu tôi
Trong miền kí ức
Rơi rơi như những giọt mưa
Anh có thể cảm nhận từng giọt rơi

Bây giờ tôi biết tôi có
Đủ can đảm để nói với anh
Nói với anh rằng dừng lại ! Dừng lại! Dừng lại!

Từ bỏ tình yêu tôi
Trong miền kí ức
Rơi rơi như những giọt mưa
Anh có thể cảm nhận từng giọt rơi

Từ bỏ tình yêu tôi
Trong miền kí ức
Rơi rơi như những giọt mưa
Anh có thể cảm nhận từng giọt rơi

Bây giờ tôi biết tôi có
Đủ can đảm để nói với anh
Nói với anh rằng dừng lại ! Dừng lại! Dừng lại!

Nói với anh rằng dừng lại ! Dừng lại! Dừng lại!

Từ bỏ tình yêu tôi
Trong miền kí ức
Rơi rơi như những giọt mưa
Anh có thể cảm nhận từng giọt rơi

Bây giờ tôi biết tôi có
Đủ can đảm để nói với anh
Nói với anh rằng dừng lại ! Dừng lại! Dừng lại!
Dừng lại! Dừng lại! Dừng lại!

Dừng lại! Dừng lại! Dừng lại! 

×
Quay lại
Top