[Lyrics] Still In Love With You - Jonas Brothers

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
She was all I ever wanted
She was all I ever needed and more
She walked out my door
Then she went away
Left my heart in two
Left me standing here
Singing all these blues, yeah

You left without a single word
Not even sorry
It might've hurt worse to hear you say
I'm leaving, goodbye
But your smile still makes my heart sing
Another sad song
I can't forget it
I won't regret it
Cause I'm still in love with you

We had fun under the sun
And when winter came she'd be my angel
We were so in love
Then she went away
Left my heart in two
Left me standing here
Singing all these blues, yeah

You left without a single word
Not even sorry
It might've hurt worse to hear you say
I'm leaving, goodbye
But your smile still makes my heart sing
Another sad song
I can't forget it
I won't regret it
Cause I'm still in love with you
Still in love with you

I don't know what hurts worse baby
Seeing you with him or being alone
On my own
I know he doesn't love you baby
Not like I did
Oh, what's the point
You're not listening anyway

You left without a single word
Not even sorry
It might've hurt worse to hear you say
I'm leaving, goodbye
But your smile still makes my heart sing
Another sad song
I can't forget it
I won't regret it
Cause I'm still in love with

You left without a single word
Not even sorry
It might've hurt worse to hear you say
I'm leaving, goodbye
But your smile still makes my heart sing
Another sad song
I can't forget it
I won't regret it
Cause I'm still in love with you
Cô ấy là tất cả những gì tôi mong muốn
Cô ấy là tất cả những gì tôi cần và nhiều hơn nữa
Cô ấy bước ra khỏi cửa nhà tôi
Và cô ấy bỏ đi
Để lại trái tim tôi chia thành hai mảnh
Để tôi đứng đây
Hát những khúc blues

Em không thèm để lại một lời
Không có cả lời xin lỗi
Nó có thể tồi tệ hơn khi nghe em nói
Tôi đi đây, tạm biệt
Nhưng nụ cười của em vẫn làm tim anh hát
Một bài hát buồn khác
Anh không thể quên được
Anh không muốn sửa lại
Vì anh vẫn yêu em

Chúng ta đã đùa vui dưới nắng
Và khi mùa đông tới cô ấy là thiên thần của tôi
Chúng tôi rất yêu nhau
Rồi cô ấy bỏ đi
Để trái tim tôi chia hai
Để tôi đứng đây
Hát những khúc blues

Em không thèm để lại một lời
Không có cả lời xin lỗi
Nó có thể tồi tệ hơn khi nghe em nói
Tôi đi đây, tạm biệt
Nhưng nụ cười của em vẫn làm tim anh hát
Một bài hát buồn khác
Anh không thể quên được
Anh không muốn sửa lại
Vì anh vẫn yêu em

Anh không biết ai đau khổ hơn đâu cưng
Nhìn thấy em với hắn hoặc ở một mình
Một mình
Anh biết hắn không yêu em
Không như anh đã yêu em
Cái gì chứ
Đằng nào em cũng không nghe anh

Em không thèm để lại một lời
Không có cả lời xin lỗi
Nó có thể tồi tệ hơn khi nghe em nói
Tôi đi đây, tạm biệt
Nhưng nụ cười của em vẫn làm tim anh hát
Một bài hát buồn khác
Anh không thể quên được
Anh không muốn sửa lại
Vì anh vẫn yêu em

Em không thèm để lại một lời
Không có cả lời xin lỗi
Nó có thể tồi tệ hơn khi nghe em nói
Tôi đi đây, tạm biệt
Nhưng nụ cười của em vẫn làm tim anh hát
Một bài hát buồn khác
Anh không thể quên được
Anh không muốn sửa lại
Vì anh vẫn yêu em
 

×
Quay lại
Top