[Lyrics] Still In Love (JYJ) - DBSK

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
It's close to morning
And can't I see your face
How'd we end up this way
You were my sun in everyday
You'd take my soul
Every time you'd go
But this time I know
The truth is in your heart
We're dead and gone

I know you're tired of broken promises
I had too many second chances
I'm lost a man for you,will I ever break through?

I'm still in love (still in love but)
She's thingking of (everyone but)
The very one (I should move on but)
Who's still in love

I'm still in love (still in love but)
She's thingking of (everyone but)
The very one (I should move on but)
Who's still in love

I just can't stand to think
What my days will be?
Without you by my side,I just can't breathe
It don't matter what they say
I know nobody can ever take your place

I know you're tired of broken promises
I had too many second chances
I'm lost a man for you,will I ever break through?

I'm still in love (still in love but)
She's thingking of (everyone but)
The very one (I should move on but)
Who's still in love

I'm still in love (still in love but)
She's thingking of (everyone but)
The very one (I should move on but)
Who's still in love

I'm still in love (still in love but)
She's thingking of (everyone but)
The very one (I should move on but)
Who's still in love

I'm still in love (still in love but)
She's thingking of (everyone but)
The very one (I should move on but)
Who's still in love

It's painful that everyone knows
It's so true
I'm nothing but a fool for you
But I don't care,I'll always be here
Loving you with all I got
I don't care if you love or not

I'm still in love (still in love but)
She's thingking of (everyone but)
The very one (I should move on but)
Who's still in love

I'm still in love (still in love but)
She's thingking of (everyone but)
The very one (I should move on but)
Who's still in love

I'm still in love (still in love but)
She's thingking of (everyone but)
The very one (I should move on but)
Who's still in love

I'm still in love (still in love but)
She's thingking of (everyone but)
The very one (I should move on but)
Who's still in love
Sáng sớm, đã kết thúc rồi
Và, anh chẳng thể thấy mặt em nữa sao
Sao chúng ta lại kết thúc thế này
Em từng là ánh mặt trời với anh mỗi ngày
Em cướp đi tâm hồn anh
Mỗi khi em bước ra đi
Nhưng lần này anh biết
Sự thật trong trái tim em
Ta đã chết và đi mất

Tôi biết em mệt mỏi vì những lời thất hứa
Anh đã có quá nhiều cái cơ hội thứ hai
Anh đã không còn là hình tượng người đàn ông trong em, anh có khi nào vượt qua?

Anh vẫn còn yêu(còn yêu nhưng...)
Nàng đang nghĩ về (mọi người nhưng...)
Thật nhiều người (Anh nên bước tiếp nhưng...)
Ai còn đang yêu

Anh vẫn còn yêu(còn yêu nhưng...)
Nàng đang nghĩ về (mọi người nhưng...)
Thật nhiều người (Anh nên bước tiếp nhưng...)
Ai còn đang yêu

Anh vẫn cứ không thể nghĩ ra
Mỗi ngày của anh sẽ tiếp tục thế nào?
Không có em bên mình, anh như nghẹt thở
Không cần biết họ nói gì
Anh biết không một ai có thể chiếm lấy vị trí của em

Tôi biết em mệt mỏi vì những lời thất hứa
Anh đã có quá nhiều cái cơ hội thứ hai
Anh đã không còn là hình tượng người đàn ông trong em, anh có khi nào vượt qua?

Anh vẫn còn yêu(còn yêu nhưng...)
Nàng đang nghĩ về (mọi người nhưng...)
Thật nhiều người (Anh nên bước tiếp nhưng...)
Ai còn đang yêu

Anh vẫn còn yêu(còn yêu nhưng...)
Nàng đang nghĩ về (mọi người nhưng...)
Thật nhiều người (Anh nên bước tiếp nhưng...)
Ai còn đang yêu

Anh vẫn còn yêu(còn yêu nhưng...)
Nàng đang nghĩ về (mọi người nhưng...)
Thật nhiều người (Anh nên bước tiếp nhưng...)
Ai còn đang yêu

Nỗi đau này ai cũng biết
Một sự thật hiển nhiên
Anh không là gì nhưng là thằng hề đối với em
Nhưng anh không quan tâm, anh vẫn luôn nơi này
Yêu em bằng tất cả những gì mình có
Anh không quan tâm em có yêu anh hay không

Anh vẫn còn yêu(còn yêu nhưng...)
Nàng đang nghĩ về (mọi người nhưng...)
Thật nhiều người (Anh nên bước tiếp nhưng...)
Ai còn đang yêu

Anh vẫn còn yêu(còn yêu nhưng...)
Nàng đang nghĩ về (mọi người nhưng...)
Thật nhiều người (Anh nên bước tiếp nhưng...)
Ai còn đang yêu

Anh vẫn còn yêu(còn yêu nhưng...)
Nàng đang nghĩ về (mọi người nhưng...)
Thật nhiều người (Anh nên bước tiếp nhưng...)
Ai còn đang yêu


Anh vẫn còn yêu(còn yêu nhưng...)
Nàng đang nghĩ về (mọi người nhưng...)
Thật nhiều người (Anh nên
 

×
Quay lại
Top