[Lyrics] Still Here - Natasha Bedingfield

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
You looked at me and saw what I never could see
You made me feel more than I thought I could ever be
And when I needed a friend you were always there to lift me up
To make me strong
You're not gone

You're still here
With me all the time
You're still here
When I close my eyes
I still see you
I still feel you
And we'll never be apart
You're still here
Still here in my heart
In my heart

Because of you I knew how it felt to be loved
You made me feel beautiful 'cause you believed I was
And I will never forget how you touched my life
You made me feel like I belong
You live on

You're still here
With me all the time
You're still here
When I close my eyes
I still see you
I still feel you
And we'll never be apart
You're still here
Still here in my heart
In my heart

All my life
You'll be in my life
You'll be part of me
I'll just think of you and you'll still be
You'll still be here

Still here
You're with me all the time
You'll still be here
Still here
When I close my eyes
I still see you
I still feel you
And we'll never be apart
You're still here in my heart

You're still...
I still feel you
And we'll never be apart
You're still here in my heart
In my heart
In my heart
In my heart
Still here
Anh nhìn vào em và nhìn thấy những gì em không thể thấy
Anh khiến em phải rung động cảm giác mà em chưa bao giờ biết
Và khi em cần một người bạn anh luôn ở đó để nâng em dậy
Để giúp em mạnh mẽ hơn
Anh không bỏ đi

Anh vẫn ở đây
Cùng với em bất cứ mọi khi
Anh vẫn ở đây
Cả khi em ngủ
Em vấn thấy anh
Vẫn cảm nhận được anh
Và chúng ta sẽ không bao giờ xa cách
Anh vẫn ở đây
Trong trái tim em
Trong tim em

Có anh em biết thế nào là tình yêu
Anh làm em cảm thấy yêu đời vì anh tin vào chính em
Và em sẽ không quên cách anh bước vào cuộc đời em
Anh làm em cảm thấy em thuộc về anh
Anh sống và em cũng sống

Anh vẫn ở đây
Cùng với em bất cứ mọi khi
Anh vẫn ở đây
Cả khi em ngủ
Em vấn thấy anh
Vẫn cảm nhận được anh
Và chúng ta sẽ không bao giờ xa cách
Anh vẫn ở đây
Trong trái tim em
Trong tim em

Tất cả cuộc sống của em
Anh là cuộc sống của em
Anh là một phần của em
Em sẽ chỉ nghĩ về anh và anh vẫn ở đấy
Anh vẫn luôn ở đây

Anh vẫn ở đây
Cùng với em bất cứ mọi khi
Anh vẫn ở đây
Cả khi em ngủ
Em vấn thấy anh
Vẫn cảm nhận được anh
Và chúng ta sẽ không bao giờ xa cách
Anh vẫn ở đây trong trái tim em

Anh vẫn ở đây
Em vẫn cảm nhận được anh
Và chúng ta sẽ không bao giờ xa cách
Anh vẫn ở đây trong trái tim em
Trong tim em
Trong tim em
Trong tim em
Vẫn ở đây.

 

×
Quay lại
Top