[Lyrics] Steal Away - Celtic Thunder

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Steal away, Lets steal away,
No reason left to stay.
For me and you,
Let's start anew,
And darlin' steal away.

Ooooh, ooooh

Let's steal away and chase our dream,
And hope they never find us.
The dreary days, the empty nights,
We'll leave them all behind us.

Ooooh, aaaaah

Steal away, let's steal away
No reason left to stay.
For me and you,
Let's start anew,
And darlin' steal away.

Oooooh.

We'll leave with just our memories,
And make a new beginning.
We have to choose,
To win or lose,
And it's time we started winning.

Mmmmm, aaaaah

Steal away, let's steal away,
No reason left to stay.
For me and you,
Let's start anew,
And darlin' steal away.

Steal away, let's steal away,
No reason left to stay.
For me and you,
Let's start anew,
And darlin' steal away.
Trốn đi, hãy trốn đi
Không còn lý do gì để ở lại nữa
Vì anh và vì em
Thực hiện một khởi đầu mới
Và em yêu, hãy trốn đi

Ooooh, ooooh

Hãy trốn đi và theo đuổi mơ ước của chúng ta
Và hi vọng rằng họ sẽ không bao giờ tìm được
Những ngày thê lương, những đêm xáo rỗng
Chúng ta sẽ để chúng lại phía sau

Ooooh, aaaaah

Trốn đi, hãy trốn đi
Không còn lý do gì để ở lại nữa
Vì anh và vì em
Đôi ta hãy bắt đầu khởi đầu mới
Và em yêu, hãy trốn đi

Oooooh.

Chúng ta sẽ ra đi cùng với những kỉ niệm
Và sẽ bắt đầu một khởi đầu mới
Chúng ta sẽ phải lựa chọn
Chiến thắng hay thất bại
Và đã đến lúc ta nắm bắt lấy chiến thắng

Mmmmm, aaaaah

Trốn đi, hãy trốn đi
Không còn lý do gì để ở lại nữa
Vì anh và vì em
Thực hiện một khởi đầu mới
Và em yêu, hãy trốn đi

Trốn đi, hãy trốn đi
Không còn lý do gì để ở lại nữa
Vì anh và vì em
Đôi ta hãy bắt đầu một
 
×
Quay lại
Top