[Lyrics] Stay - Poets Of The Fall

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️Morning comes slow today
Memories push through from yesterday
Where will I be tomorrow
What do I have to show

From my life
Stay
I need you here for a new day to break

Stay
I want you near like a shadow in my wake

Flow with life down the drain
Memories and force of will sustain
Where will I be tomorrow
What will be left to show

From my life
Stay

I need you here for a new day to break
Stay
I want you near like a shadow in my wake

It's the little things
Little things
Little things
That make the world

Stay

I need you here for a new day to break
Stay
I want you near like a shadow in my wake
Hôm nay bình minh tới thật chậm
Những kí ức xô đẩy từ ngày hôm qua
Tôi sẽ có ngày mai ở đâu
Tôi phải chỉ ra cái gì đây


Từ cuộc đời tôi
Hãy ở lại
Tôi cần em nơi đây để một ngày mới bắt đầu
Hãy ở lại
Tôi muốn em gần tôi như hình với bóng

Cuộc sống trôi đi đến kiệt quệ
Những kí ức như dòng thác không chống lại được
Tôi sẽ có ngày mai ở đâu

Tôi phải chỉ ra cái gì đây

Từ cuộc đời tôi
Hãy ở lại
Tôi cần em nơi đây để một ngày mới bắt đầu
Hãy ở lại
Tôi muốn em gần tôi như hình với bóng

Có những điều nhỏ bé
Những điều nhỏ bé

Những điều nhỏ bé
Nhưng chúng đã làm nên thế giới

Hãy ở lại
Tôi cần em nơi đây để một ngày mới bắt đầu
Hãy ở lại
Tôi muốn em gần tôi như hình với bóng

 

×
Quay lại
Top