[Lyrics] Spicks And Specks - Bee Gees

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️Where is the sun
That shone on my head
The sun in my life
It is dead
it is dead

Where is the light
That would play

In my streets
And where are the friends
I could meet
I could meet

Where are the girls
I left far behind
The spicks and the specks
Of the girls on my mind


Where is the sun
That shone on my head
The sun in my life
It is dead
it is dead

Where are the girls
I left far behind
The spicks and the specks

Of the girls on my mind

Where is the girl
I loved all along
The girl that I loved
she's gone
she's gone

All of my life
I call yesterday

The spicks and the specks
of my life 've gone away

All of my life
I call yesterday
The spicks and the specks
of my life 've gone away

Everybody,

Spicks and specks,
Spicks and specks...
Đâu rồi mặt trời
Từng chiếu sáng trên đầu tôi
Mặt trời trong đời tôi
Nó chết rồi
Nó chết rồi


Đâu rồi ánh đèn
Từng sáng lung linh
Trong khu phố của tôi
Và đâu rồi những người bạn
Tôi từng có thể gặp
Tôi từng có thể gặp

Đâu rồi những cô gái
Tôi đã bỏ lại xa đằng sau

Dấu vết bụi trần
Của những cô gái trong tâm trí tôi

Đâu rồi mặt trời
Từng chiếu sáng trên đầu tôi
Mặt trời trong đời tôi
Nó chết rồi
Nó chết rồi

Đâu rồi những cô gái

Tôi đã bỏ lại xa đằng sau
Dấu vết bụi trần
Của những cô gái trong tâm trí tôi

Đâu rồi cô gái
Tôi từng yêu suốt buổi đầu
Cô gái mà tôi đã yêu
Cô ấy đi rồi
Cô ấy đi rồi


Suốt đời mình
Tôi gọi ngày hôm qua
Dấu vết bụi trần
Của đời tôi đã xa rời

Suốt đời mình
Tôi gọi ngày hôm qua
Dấu vết bụi trần
Của đời tôi đã xa rời


Mọi người
Dấu vết bụi trần
Dấu vết bụi trần...

 
×
Top Bottom