[Lyrics] Sorry - Sibel

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
sorry

Take a Look inside of my heart
Can’t you see it’s breaking apart
Put away your foolish pride
Let me in I’m knocking at the door

I’m changing - (yes I am) rearranging now
I’m changing - (yes I am) I’m much wiser now

I’m Sorry
Sorry for the things I said
I’m Sorry
Sorry for the things I did
And I’m sorry that I ever let you go
I’m sorry that I ever let you go

Take a look inside of my soul
I don’t want to hurt anymore
Tell me why we fuzz and fight
How can we make it alright?

I’m changing - (yes I am) rearranging now
I’m changing - (yes I am) I’m much wiser now

I’m Sorry
Sorry for the things I said
I’m Sorry
Sorry for the things I did
And I’m sorry that I ever let you go
I’m sorry that I ever let you go

(Na na na na na na I’m sorry I’m sorry)
Can we get it back baby
(Na na na na na na I’m sorry I’m sorry)
I can’t let you go
(Na na na na na na I’m sorry I’m sorry)
I’m sorry that I ever let you go

I’m Sorry
Sorry for the things I said
I’m Sorry
Sorry for the things I did
And I’m sorry that I ever let you go
I’m sorry that I ever let you go

I’m Sorry
Sorry for the things I said
I’m Sorry
Sorry for the things I did
And I’m sorry that I ever let you go
I’m sorry that I ever let you go
Hãy nhìn vào bên trong con tim Anh
Em có thấy không nó đang tan ra từng mảnh
Anh đang xóa đi niềm hảnh diện ngốc nghếch ấy
Và Anh đang gỏ cửa nhà em,cho Anh vào đi !
Anh đang thay đỗi –(vân đúng vậy) lập lại trật tự ngay bây giờ
Anh đang thay đỗi –(vân đúng vậy) bây giờ Anh phải sáng suốt hơn
Anh xin lỗi
Xin lỗi cho những gì Anh đả nói
Anh xin lỗi
Cho những gì Anh đả làm
Và Anh xin lỗi rằng Anh đả từng để Em đi
Hảy nhìn vào trong tâm hồn Anh

Anh ko muốn làm tổn thưong 1 ai nữa
Tại sao chúng ta mù mờ và tranh đấu với nhau
LÀm sao chúng ta có thể làm mọi thứ trở lại bình thường
Anh đang thay đỗi –(vân đúng vậy) lập lại trật tự ngay bây giờ
Anh đang thay đỗi –(vân đúng vậy) bây giờ Anh phải sáng suốt hơn
Anh xin lỗi
Xin lỗi cho những gì Anh đả nói
Anh xin lỗi
Cho những gì Anh đả làm
Và Anh xin lỗi rằng Anh đả từng để Em đi

Anh xin lỗi rằng Anh đả từng để Em đi
(nana na na na na Anh xin lổi ,xin lổi)
Chúng ta có thễ đem quá khứ trở lại không em iu
(nana na na na na Anh xin lổi ,xin lổi)
Anh xin lỗi rằng Anh đả từng để Em đi

Anh xin lỗi
Xin lỗi cho những gì Anh đả nói
Anh xin lỗi
Cho những gì Anh đả làm
Và Anh xin lỗi rằng Anh đả từng để Em đi

Anh xin lỗi
Xin lỗi cho những gì Anh đả nói
Anh xin lỗi
Cho những gì Anh đả làm
Và Anh xin lỗi rằng Anh đả từng để Em đi

 

×
Quay lại
Top