[Lyrics] Sonne (The Sun) - Rammstein

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Eins, zwei, drei, vier, fünf
Sechs, sieben, acht, neun, Aus.

Alle warten auf das Licht
Fürchtet euch fürchtet euch nicht
Die Sonne scheint mir aus den Augen
Sie wird heute Nacht nicht untergehen
Und die Welt zählt laut bis zehn

Eins
Hier kommt die Sonne
Zwei
Hier kommt die Sonne
Drei
Sie ist der hellste Stern von allen
Vier
Hier kommt die Sonne

Die Sonne scheint mir aus den Händen
Kann verbrennen kann euch blenden
Wenn sie aus den Fäusten bricht
Legt sich heiss auf das Gesicht
Sie wird heut nacht nicht untergehen
Und die Welt zählt laut bis zehn

Eins
Hier kommt die Sonne
Zwei
Hier kommt die Sonne
Drei
Sie ist der hellste Stern von allen
Vier
Hier kommt die Sonne
Fünf
Hier kommt die Sonne
Sechs
Hier kommt die Sonne
Sieben
Sie ist der hellste Stern von allen
Acht, neun
Hier kommt die Sonne

Die Sonne scheint mir aus den Händen
Kann verbrennen, kann dich blenden
Wenn sie aus den Fäusten bricht
Legt sich heiss auf dein Gesicht
Legt sich schmerzend auf die Brust
Das Gleichgewicht wird zum Verlust
Lässt dich hart zu Boden gehen
Und die Welt zählt laut bis zehn

Eins
Hier kommt die Sonne
Zwei
Hier kommt die Sonne
Drei
Sie ist der hellste Stern von allen
Vier
Und wird nie vom Himmel fallen
Fünf
Hier kommt die Sonne
Sechs
Hier kommt die Sonne
Sieben
Sie ist der hellste Stern von allen
Acht, neun
Hier kommt die Sonne
Aus
-----------
(The English translation to Sonne)

One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, out

Everyone is waiting for the light
be afraid, don't be afraid
the sun is shining out of my eyes
it will not set tonight
and the world counts loudly to ten

One
Here comes the sun
Two
Here comes the sun
Three
It is the lightest star of all
Four
Here comes the sun

The sun is shining out of my hands
it can burn, it can blind you all
when it breaks out of the fists
it lays down hotly on the face
it will not set tonight
and the world counts loudly to ten

One
Here comes the sun
Two
Here comes the sun
Three
It is the lightest star of all
Four
Here comes the sun
Five
Here comes the sun
Six
Here comes the sun
Seven
It is the lightest star of all
Eight, nine
Here comes the sun

The sun is shining out of my hands
it can burn, it can blind you
when it breaks out of the fists
it lays down hotly on your face
it lays down painfully on your chest
balance is lost
it lets you go hard to the floor
and the world counts loudly to ten

One
Here comes the sun
Two
Here comes the sun
Three
It is the lightest star of all
Four
And it will never fall from the sky
Five
Here comes the sun
Six
Here comes the sun
Seven
It is the lightest star of all
Eight, nine
Here comes the sun
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.. ngoài kia


Mọi người đang chờ đợi ánh sáng
E ngại, đừng e ngại
Mặt trời đang tỏa sáng hơn đôi mắt chúng ta
điều đó sẽ không có trong đêm nay
Và thế giới đang đếm chầm chậm đến 10

Một
Nơi đây mặt trời chiếu đến
Hai
Nơi đây mặt trời chiếu đến
Ba
Là ngôi sao sáng nhất trong tất cả
Bốn
Đây , Mặt trời đến rồi

Mặt trời tỏa sáng hơn đôi tay chúng ta
Có thể cháy lên, có thể làm bạn lóa mắt
Khi nó có thể phá vỡ những nắm đấm
làm dịu vẻ nóng nảy trên khuôn mặt
điều đó sẽ không có trong đêm nay
Và thế giới đếm chầm chậm đến 10

Một
Mặt trời đến rồi
Hai
Mặt trời đến đây rồi
Ba
Là ngôi sao sáng nhất trong tất cả
Bốn
Mặt trời đến đây rồi
Năm
Mặt trời đến đây rồi
Sáu
Mặt trời đến đây rồi
Bảy
Là ngôi sao sáng nhất trong tất cả
Tám, chín
Mặt trời đến đây rồi

Mặt trời chiếu sáng hơn đôi tay chúng ta
Có thể cháy lên, có thể làm bạn lóa mắt
Khi nó có thể phá vỡ những nắm đấm
làm dịu vẻ nóng nảy trên khuôn mặt
Xóa tan nỗi đau trong trái tim
Sự cân bằng mất đi
Làm bạn bước đi thật khó
và thế giới đếm chầm chậm đến 10

(lặp lại đọan đếm)

 

×
Quay lại
Top