[Lyrics] Song for Whoever - The Beautiful South

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️(Heaton/Rotheray)
I love you from the bottom, of my pencil case
I love you in the songs, I write and sing

Love you because, you put me in my rightful place
And I love the PRS cheques, that you bring

Cheap, never cheap
I'll sing you songs till you're asleep

When you've gone upstairs I'll creep
And write it all down

Oh Shirley, Oh Deborah, Oh Julie, Oh Jane
I wrote so many songs about you
I forget your name (I forget your name)
Jennifer, Alison, Phillipa, Sue, Deborah, Annabel, too
Jennifer, Alison, Phillipa, Sue, Deborah, Annabel, too
I forget your name


I love your from the bottom of my pencil case
I love the way you never ask me why
I love to write about each wrinkle on your face
And I love you till my fountain pen runs dry

Deep so deep, the number one I hope to reap
Depends upon the tears you weep.

Oh Cathy, Oh Alison, Oh Phillipa, Oh Sue

You made me so much money, I wrote this song for you
Jennifer, Alison, Phillipa, Sue, Deborah, Annabel, too
I wrote this song for you

So let me talk about Mary, a sad story
Turned her grief into glory
Late at night, by the typewriter light,
She ripped his ribbon to shredsAnh yêu em từ tận đáy của cái hộp bút chì
Anh yêu em như trong các bài hát, anh viết và hát lên

Yêu em bởi vì, em đặt anh ở một nơi công bằng
Và anh yêu những tấm séc PRS mà em đem đến
Rẻ, không bao giờ là rẻ đâu

Anh sẽ hát những bài hát này cho em đến khi em thiếp đi
Khi em đi lên gác, anh sẽ lẻn theo sau
Và ghi tất cả vào giấy

Ôi Shirley , Ôi Deborah, Ôi Julie, Ôi Jane
Anh viết thất nhiều bài hát về các em
Anh quên tên các em mất rồi(Anh quên tên các em)
Cả Jennifer, Alison, Phillipa, Sue, Deborah, Annabel cũng vậy
Cả Jennifer, Alison, Phillipa, Sue, Deborah, Annabel cũng vậy

Anh quên tên các em rồi.

Anh yêu em từ tận đáy, của cái hộp bút chì
Anh yêu cái cách mà em chẳng bao giờ hỏi anh tại sao
Anh yêu việc viết về mỗi nếp nhăn trên khuôn mặt em
Và anh yêu em cho đến khi bút mực của anh khô cạn.

Sâu thật sâu, cái số 1 anh hi vọng được hưởng lấy
Dựa và những giọt nước mắt em khócÔi Cathy, Ôi Alison, Ôi Phillipa, Ôi Sue
Các em đã làm anh có thật nhiều tiền, anh viết bài hát này cho em
Cả Jennifer, Alison, Phillipa, Sue, Deborah, Annabel nữa
Anh viết bài ca này cho các em đấy.

Vậy hãy để anh nói về Mary, một câu chuyện buồn
Anh đã chuyển nỗi sầu khổ của cô ấy thành danh tiếng
Muộn về đêm, cạnh ánh sáng của chiếc mấy đánh chữ
Cô ấy đã xé toạc những dải ruy băng thành những mảnh vụn.


 

×
Quay lại
Top