[Lyrics] Someone Said Goodbye - Enya

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Summer. When the day is over
there’s a heart a little colder;
someone said goodbye,
but you don’t know why.
Somewhere there is someone keeping
All the tears they have been weeping,
Someone said goodbye,
But you don’t know why.

Is there a reason
Why a broken heart begins to cry?
Is there a reason
You were lost although you don’t know why?
Give me a reason
Why you never want to say goodbye.
If there’s a reason,
I don’t know why.

Always looking for meaning,
All the time you keep believing,
But I don’t know why
You won’t say goodbye.

Even when the sun is shining
You don’t see the silver lining,
But I don’t know why
You won’t say goodbye.

Is there a reason
Why a broken dream can never fly?
Is there a reason
You believe and then you close your eyes?
Give me a reason
Why you hide away so much inside.
If there’s a reason,
I don’t know why.

Is there a reason
Why a broken heart begins to cry?
Is there a reason
You were lost although you don’t know why?
Give me a reason
Why you never want to say goodbye.
If there’s a reason,
I don’t know why.
I don’t know why.
I don’t know why.
I don’t know why.
Mùa hạ. Khi ngày qua đi
Trái tim kia bỗng lạnh hơn chút ít
Ai đó đã nói lời chia tay
Nhưng em không biết vì sao
Nơi đâu kia ai đó đang cố giữ
Giọt lệ sầu họ chôn kín trong lòng
Người nào đó đã nói lời chia tay
Nhưng em chẳng biết vì sao thế

Liệu có chăng một lý do nào đó?
Vì sao một trái tim đau bắt đầu nhỏ lệ?
Liệu có chăng một lý do nào đó?
Bạn si mê dù chẳng biết nguyên nhân
Hãy cho tôi một lý do em hỡi
Tại sao em chẳng bao giờ muốn nói lời ly biệt
Dù có một lý do đi nữa
Tôi cũng chẳng thể biết vì sao

Luôn mải mê truy tìm ý nghĩa
Mọi thời gian em cố giữ niềm tin
Nhưng tôi chẳng biết vì sao nữa
Em sẽ không nói lời chia tay

Kể cả khi vầng dương đang chiếu sáng
Em vẫn không thấy chân trời xám bạc kia
Nhưng tôi không biết vì sao nữa
Em sẽ không nói lời biệt ly.

Liệu có chăng một lý do nào đó?
Tại sao một giấc mộng tan chẳng bao giờ có thể bay xa?
Liệu có chăng một lý do nào đó?
Em tin rồi khép lại đôi mi?
Hãy cho tôi một lý do em hỡi
Tại sao em cứ giấu mãi trong lòng
Dù có một lý do đi nữa
Tôi cũng chẳng thể biết vì sao

Liệu có chăng một lý do nào đó?
Vì sao một trái tim đau bắt đầu nhỏ lệ?
Liệu có chăng một lý do nào đó?
Bạn si mê dù chẳng biết nguyên nhân
Hãy cho tôi một lý do em hỡi
Tại sao em chẳng bao giờ muốn nói lời ly biệt
Dù có một lý do đi nữa
Tôi cũng chẳng thể biết vì sao
Chẳng biết vì sao
Chẳng biết vì sao
Vì sao?....

 
×
Quay lại
Top