[Lyrics] So Long - Sister Hazel

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
<object classid="clsid: D[3540000" codebase="https://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,0,0" id="https://www.nhaccuatui.com/m/RBx6y5jD79c[/FLASH]I know that it's been a long time since I've been gone
It's easy to forget--help me remember

Funny but I've never been
Good at stayin' close
But that don't mean that I never remember

[Chorus]
And it's been --So long
Been gone but feel like we're one again
So long....
And it's been so long
I kept thinkin' maybe tomorrow
And now I'm gonna leave again--believe again
Yeah yeah--so long....

I take a little time to think
About what is right or wrong
And that will lead me home if I remember
And I do--me I know it's true
Come find me and I'll be there to tender

[Chorus]

Take a little look around
I listen while I learn
Why are you the one I take for granted
'Cause I do--me I know it's true
I know you would never just demand it

[Chorus]

Anh biết đã lâu rồi kể từ khi anh ra đi
Mọi chuyện thật dễ quên quá - hãy giúp anh nhớ lại đi

Vui đấy nhưng anh chưa bao giờ
Giỏi việc tiếp cận quá gần gũi
Thế không có nghĩa là anh không bao giờ nhớ ra đâu

[Chorus]
Và đã lâu rồi
Chuyện đã qua nhưng dường như hai ta lại hòa làm một
Tạm biệt...
Và lâu rồi
Anh vẫn mãi nghĩ có lẽ ngày mai
Và giờ đây anh lại sắp ra đi - tin anh lần nữa nhé
Yeah yeah - tạm biệt....

Một chút thời gian suy nghĩ
Về điều gì là đúng hay sai
Và chuyện này sẽ dẫn đưa anh về tổ ấm nếu anh nhớ được
Anh làm thế - anh tin là có thật
Hãy tìm anh và anh sẽ ở đó để tuyên thệ

[Chorus]

Nhìn quanh đây
Lằng nghe trong khi anh tìm hiểu
Tại sao em chính là người anh dĩ nhiên chọn lựa
Vì anh làm thế - anh biết chuyện này là có thật
Anh biết em sẽ không bao giờ chỉ đòi hỏi có thế.

[Chorus]

 
×
Quay lại
Top