[Lyrics] Sleipnir - Manowar

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
He is descended from giants. His father Loki,
God of fire, is the sworn blood brother to
Odin himself. He rides across land, sea and air
From the land of the living, to the land of
The dead. This eight legged steed crosses eight
Points of the compass, from eight directions
Into eight dimensions. He is bringer of the
Valiant dead from the battlefield to Valhalla!

Carry we who die in battle
Over land and sea
Across the rainbow bridge to Valhalla
Odin's waiting for me

He was born of giants
His icy coat is grey
At night he rides into the world of death
The living by day

One day on his back I shall ride
From the battlefield into the sky
Borne by Valkyries we valiant dead
Into the hall of heroes shall be led

Ride down from Asgard
To the battlefield
Bringer of the valiant dead
Who died but never yielded

Carry we who die in battle
Over land and sea
Across the rainbow bridge to Valhalla
Odin's waiting for me

Faster then the fastest horse alive
The living son of fire rides
From the halls of across the sky
To the world of gods and men

Eight legs and magic runes
Carved upon his teeth
Thunder and lightning
Sound beneath his feet
On his back the war god Odin rides
Sword and magic spear held high

Ride down from Asgard
To the battlefield
Bringer of the valiant dead
Who died but never yielded

Carry we who die in battle
Over land and sea
Across the rainbow bridge to Valhalla
Odin's waiting for me
Những người khổng lồ sinh ra nó(ngựa Sleipnir)
Cha của nó là vị hỏa thần Loki
Là người anh em cùng huyết thống với thần Odin.
Nó phi nhanh băng qua những vùng đất, biển cả, không trung,
Từ xứ sở của người sống đến xứ sở của người chết
Con ngựa tám chân này băng qua tám điểm tròn
Từ tám hướng đi vào tám chiều không gian
Nó là kẻ mang những anh hùng tử trận
từ chiến trường về Valhalla!

Hãy mang chúng ta những kẻ trận vong
Băng qua những vùng đất và biển cả
Băng qua chiếc cầu vồng đến Valhalla
Odin đang chờ đón ta.

Nó được sinh ra bởi người khổng lồ
Với bộ lông màu xám lạnh lẽo
Ban đên nó phi đến thế giới người chết
Và ban ngày nó ở thế giới người sống.

Rồi có một ngày ta sẽ cưỡi lên lưng nó
Từ chiến trường kia ta bay thẳng đến trời xanh
Chúng ta là những anh hùng trận vong
Được mang đi bởi những nàng Valkyries
Đến với cung điện của những người anh hùng
Được lãnh đạo bởi thần Odin.

Lướt gió xuống từ Asgard
Đến thẳng chiến trường đẫm máu
Kẻ chở những anh hùng tử trận
Những người chết đi nhưng chưa bao giờ thất trận.

Hãy mang chúng ta những kẻ trận vong
Băng qua những vùng đất và biển cả
Băng qua chiếc cầu vồng đến Valhalla
Odin đang chờ đón ta.

Nhanh hơn cả những con ngựa trần nhanh nhất
Đưa con của thần lửa phi như gió
Từ những cung điện băng qua bầu trời
Đến thế giới của thần và người.

Tám cái chân,
Và những chiếc răng
khắc đầy chữ ma thuật cổ
Sấm rung và chớp giật
Vang lên từ dưới gót chân của nó
Trên lưng nó vị thần chiến tranh Odin đang cưỡi
Với thanh gươm và cay giáo thần đưa cao.

Lướt gió xuống từ Asgard
Đến thẳng chiến trường đẫm máu
Kẻ chở những anh hùng tử trận
Những người chết đi nhưng chưa bao giờ thất trận.

Hãy mang chúng ta những kẻ trận vong
Băng qua những vùng đất và biển cả
Băng qua chiếc cầu vồng đến Valhalla
Odin đang chờ đón ta.


 
×
Quay lại
Top