[Lyrics] Show Me - Jessica Sutta

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
[Jessica Sutta]
Say say what you wanna say say
Tell it to me every day day
But if you don't show me
Words words all they are is words words
Stupid poetry and first first
Do you even know me?
That first thing that I saw in your eyes
Did you mean was it all your lies, all your lies
About, about have you ever thought
About how this is supposed to go...yeah
Do do you know, do you...ohhh...


[Chorus]
Love is not a gimme gimme,
If you really with me you gotta
Show me, show me
Show me, show me
Tell it to me with your mouth
But when it all comes down you gotta
Show me, show me
Show me, show me
You say it feels right say it to me all night
I don't think you understand
Love is not a gimmie gimmie
If you really with me you gotta
Show me, show me
Show me, show, show me love...
[Jessica Sutta]
Eyes eyes open up your eyes eyes
Don't hide what you got inside inside
If you wanna know me
Hey hey I'm not gonna stay stay
Kick it with you night and day day
No if you don't show me
Everything hidden in your heart
All your fears every single part, single part
About, about have you ever thought
About how this is supposed to go Yeah
Do do you know, do you ...ohh...


[Chorus]
Love is not a gimme gimme,
If you really with me you gotta
Show me, show me
Show me, show me
Tell it to me with your mouth
But when it all comes down you gotta
Show me, show me
Show me, show me
If you say it feels right say it to me all night
I don't think you understand
Love is not a gimmie gimmie
If you really with me you gotta
Show me, show me
Show me, show, show me love...


Everything I got is everything you need...
Everything you want is inside of me...


[Chorus]
Love is not a gimme gimme,
If you really with me you gotta
Show me, show me
Yeah...
Tell it to me with your mouth
But when it all comes down you gotta
Show me, show me
Show me, show me
You say it feels right say it to me all night
I don't think you understand
Love is not a gimmie gimmie
If you really with me you gotta
Show me, show me
Show me, show, show me love...


Nói nói những gì anh muốn nói
Cứ nói với em mỗi ngày
Nhưng nếu anh không cho em thấy
Thì tất cả cũng chỉ là lời nói mà thôi
Bài thơ ngu xuẩn và đầu tiên,
Anh có hiểu em không thế?
Điều đầu tiên em nhận ra trong ánh mắt anh
Có phải ý anh là anh đã nói dối
Về những điều anh đã nghĩ
Về chuyện mọi thứ đáng lẽ ra phải diễn ra như thế nào
Anh có biết, anh có biết.. ohh


Tình yêu không phải chỉ có chuyện đòi hỏi
Nếu anh thực lòng cùng em, anh phải
Cho em thấy, cho em thấy
Cho em thấy, cho em thấy
Từ chính miệng anh nói ra
Nhưng khi mọi điều vỡ lỡ anh phải
Cho em biết
Cho em biết
Nếu anh thấy ổn thì cứ nói với em cả đêm
Em không nghĩ là anh hiểu
Tình yêu không phải chỉ có đòi hỏi thôi
Nếu anh thực lòng với em anh phải
Cho em thấy
Cho em thấy
Cho em thấy tình yêu...


Mở to mắt ra
Đừng lẩn tránh mọi chuyện trong anh
Nếu anh muốn hiểu em
Này em sẽ không ở lại đâu
Vui đùa cùng anh cả ngày lẫn đêm
Không nếu anh không cho em biết
Những điều ẩn sâu trong trái tim anh
Tất cả những lo lắng, từng phần, từng phần
Về những gì anh nghĩ
Về chuyện mọi thứ nên diễn ra như thế nào
Anh có biết chăng... ohh


Tình yêu không phải chỉ có chuyện đòi hỏi
Nếu anh thực lòng cùng em, anh phải
Cho em thấy, cho em thấy
Cho em thấy, cho em thấy
Từ chính miệng anh nói ra
Nhưng khi mọi điều vỡ lỡ anh phải
Cho em biết
Cho em biết
Nếu anh thấy ổn thì cứ nói với em cả đêm
Em không nghĩ là anh hiểu
Tình yêu không phải chỉ có đòi hỏi thôi
Nếu anh thực lòng với em anh phải
Cho em thấy
Cho em thấy
Cho em thấy tình yêu...


Những gì em có là mọi thứ anh cần..
Mọi điều anh cần đều ở trong em..


Tình yêu không phải chỉ có chuyện đòi hỏi
Nếu anh thực lòng cùng em, anh phải
Cho em thấy, cho em thấy
Cho em thấy, cho em thấy
Từ chính miệng anh nói ra
Nhưng khi mọi điều vỡ lỡ anh phải
Cho em biết
Cho em biết
Nếu anh thấy ổn thì cứ nói với em cả đêm
Em không nghĩ là anh hiểu
Tình yêu không phải chỉ có đòi hỏi thôi
Nếu anh thực lòng với em anh phải
Cho em thấy
Cho em thấy
Cho em thấy tình yêu... 

×
Quay lại
Top