[Lyrics] She's So High - Tal Bachman

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️She's blood flesh and bone
No tucks or silicone
She's touch, smell, sight, taste, and sound
But somehow I can't believe
That anything should happen
I know where I belong
And nothin's going to happen


Cause she's so high
High above me
She's so lovely
She's so high
Like Cleopatra, Joan of Arc, or Aphrodite
d-d-d-da da
she's so high-- high above me

First class and fancy free

She's High Society
She's got the best of everything
What could a guy like me ever really offer
She's perfect as she can be
Why should I even bother

Cause she's so high
High above me
She's so lovely

She's so high
Like Cleopatra, Joan of Arc, or Aphrodite
She's so high
High above me

She calls to speak to me
I freeze immediately
Cause what she says sounds so unreal
Cause somehow I can't believe

That anything should happen
I know where I belong
And nothin's going to happen
hey-hey yeah yeah

Cause she's so high
High above me
She's so lovely
She's so high

Like Cleopatra, Joan of Arc, or Aprhodite
oh yeh - yehh
she's so high
high above me
Cô ấy là máu, thịt và xương
Không hề tì vết hay có silicone
Cô ấy là xúc giác, khứu giác, thị giác, vị giác và giọng nói
Nhưng bằng cách nào đó tôi không thể tin

Rằng bất cứ điều gì nên xảy ra
Tôi biết nơi tôi thuộc về
Và sẽ chẳng có gì xảy ra cả.

Bởi vì cô ấy quá cao sang
Ở trên cao tôi
Cô ấy thật đáng yêu
Cô ấy quá cao sang
Giống như Nữ hoàng Cleopatra, Nữ thánh Joan của Arc, hay Nữ thần Aphrodite

d-d-d-da da
Cô ấy quá cao sang - ở trên tôi

Giai cấp cao nhất và vô tư lự
Cô ấy thuộc tầng lớp thượng lưu
Cô ấy có những thứ tốt nhất
Một gã như tôi thực sự có thể dâng tặng những gì
Cô ấy hoàn hảo như cô ấy có thể được
Tại sao tôi phải bận tâm?


Bởi vì cô ấy quá cao sang
Ở trên cao tôi
Cô ấy thật đáng yêu
Cô ấy quá cao sang
Giống như Nữ hoàng Cleopatra, Nữ thánh Joan of Arc, hay Nữ thần Aphrodite
d-d-d-da da
Cô ấy quá cao sang - ở trên tôi

Cô ấy gọi đến để nói chuyện với tôi

Tôi như bị đóng băng ngay lập tức
Bởi âm thanh cô ấy phát ra như mơ hồ
Bởi bằng cách nào đó tôi không thể tin
Rằng điều gì đó nên xảy ra
Và sẽ chẳng có gì xảy ra hết
Hey-hey yeah yeah

Bởi vì cô ấy quá cao sang
Ở trên cao tôi

Cô ấy thật đáng yêu
Cô ấy quá cao sang
Giống như Nữ hoàng Cleopatra, Nữ thánh Joan của Arc, hay Nữ thần Aphrodite
d-d-d-da da
Cô ấy quá cao sang - ở trên tôi

 
×
Quay lại
Top