[Lyrics] She Is Love - Parachute

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
I've been beaten down, I've been kicked around,
But she takes it all for me.
And I lost my faith, in my darkest days,
But she makes me want to believe.

They call her love, love, love, love, love.
They call her love, love, love, love, love.
She is love, and she is all I need.

She's all I need.

Well I had my ways, they were all in vain,
But she waited patiently.
It was all the same, all my pride and shame,
And she put me on my feet.

They call her love, love, love, love, love.
They call her love, love, love, love, love.
They call her love, love, love, love, love.
She is love, and she is all I need.

And when that world slows down, dear.
And when those stars burn out, here.
Oh she'll be here, yes she'll be here,
They call her love, love, love, love, love.
They call her love, love, love, love, love.
They call her love, love, love, love. love.

She is love, and she is all I need,
She is love, and she is all I need,
She is love, and she is all I need.
Tôi bị hạ nốc ao, bị đá qua đá lại
Nhưng cô ấy bỏ qua tất cả vì tôi
Và tôi đánh mất niềm tin, trong những ngày tăm tối nhất
Nhưng cô ấy khiến tôi muốn tin tưởng

Họ gọi cô là tình yêu, tình yêu, tình yêu, tình yêu
Họ gọi cô là tình yêu, tình yêu, tình yêu, tình yêu
Cô ấy là tình yêu, và là tất cả những gì tôi cần

Cô là tất cả những gì tôi cần

Vậy là, tôi đã có lối đi riêng cho mình, nhưng tất cả đều chẳng ra đâu với đâu
Nhưng cô vẫn kiên nhẫn đợi chờ
Và tất cả vẫn vậy, niềm kiêu hãnh và nỗi nhục nhã,
Và cô khiến tôi tự bước đi trên đôi chân của mình

Họ gọi cô là tình yêu, tình yêu, tình yêu, tình yêu
Họ gọi cô là tình yêu, tình yêu, tình yêu, tình yêu
Họ gọi cô là tình yêu, tình yêu, tình yêu, tình yêu
Cô ấy là tình yêu, và là tất cả những gì tôi cần

Và khi thế giới ấy có quay chậm lại, người yêu dấu
Và khi những vì sao bừng sáng, nơi đây
Ôi, cô ấy sẽ ở đây, đúng vậy, cô ấy sẽ ở đây
Họ gọi cô là tình yêu, tình yêu, tình yêu, tình yêu
Họ gọi cô là tình yêu, tình yêu, tình yêu, tình yêu
Họ gọi cô là tình yêu, tình yêu, tình yêu, tình yêu

Cô ấy là tình yêu, và là tất cả những gì tôi cần
Cô ấy là tình yêu, và là tất cả những gì tôi cần
Cô ấy là tình yêu, và là tất cả những gì tôi cần

 

×
Quay lại
Top