[Lyrics] She Is - Clazziquai

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️Kanji
숨겨왔던 나의 수줍은 마음 모두 네게 줄게 예이예~

차가운 나를 움직이는 너의 미소

닫혀있던 나의 어두운 마음 모두 네게 열게 예이예~

지독한 네게 의미를 준 너의 사랑처음엔 알 수 없던 너만의 향기가 느껴져

시간이 흐를수록 나는 변하고 변하네


오 내 세상 가득 빛을 내리고

she is the girl What she is the one

모든 건 너로인해 변해숨겨왔던 나의 수줍은 마음 모두 네게 줄게 예이예~

차가운 나를 움직이는 너의 미소


처음엔 알 수 없던 너만의 향기가 느껴져

세상은 네가 있어 변해

Let it change닫혀있던 나의 어두운 마음 모두 네게 열게 예이예~

지독한 내게 의미를 준 너의 사랑

숨겨왔던 나의 수줍은 마음 모두 네게 줄게 예이예~

차가운 나를 움직이는 너의 미소

닫혀있던 나의 어두운 마음 모두 네게 열게 예이예~

지독한 내게 의미를 준 너의 사랑


차가운 내게 온기를 준 너의 미소..

Romanji
soom kyuh wahss duhn na eh soo joop eun ma eum moh doo neh keh jool kkeh ( yeh ee yeh)
j’ah kah oon na reul oom jik ee neun nuh eh mi soh

daht hyuh iss duhn na eh uh doo oon ma eum moh doo neh keh yuhl kkeh (yeh ee yeh)
ji dook han nae keh eui mi reul joon nuh eh sarang

j’uh eum ehn ahl soo ups duhn nuh man eh hyang ki ka neu kkyuh jyuh

shi kan ee heu reul soo rok na neun buyn ha koh byun ha neh

oh nae seh sang ka deuk bij eun nae ri koh She is the girl She is the one
moh deun kuhn nuh roh ihn hae byun hae( eum wo uh)

soom kyuh wahss duhn na eh soo joop eun ma eum moh doo neh keh jool kkeh ( yeh ee yeh)
j’ah kah oon na reul oom jik ee neun nuh eh mi soh

j’uh eum ehn ahl soo ups duhn nuh man eh hyang ki ka neu kkyuh jyuh
seh sang eun ni ka iss uh byun hae Let is change


daht hyuh iss duhn na eh uh doo oon ma eum moh doo neh keh yuhl kkeh (yeh ee yeh)
ji dook han nae keh eui mi reul joon nuh eh sarang

soom kyuh wahss duhn na eh soo joop eun ma eum moh doo neh keh jool kkeh ( yeh ee yeh)
j’ah kah oon na reul oom jik ee neun nuh eh mi soh

daht hyuh iss duhn na eh uh doo oon ma eum moh doo neh keh yuhl kkeh (yeh ee yeh)
ji dook han nae keh eui mi reul joon nuh eh sarang( yeh yeh) j’ah ka oon nae keh ohn ki reul joon nuh eh mi soh

Translation

I'll give you the nervous feelings I've hidden Yeah~
Your beauty moved my coldness
I'll open up my tightly shut feelings to you Yeah~

Your love gave your strong personality a purpose
I didn't at first, but now I can feel your presence
As time passes, I'm changing more and more

Oh this world shines down bright light
She is the girl What she is the one


Everything changes for you
I'll give you the nervous feelings I've hidden Yeah~
Your beauty moved my coldness

I didn't at first, but now I can feel your presence
The world only changes with you in it
Let it change

I'll open up my tightly shut feelings to you Yeah~

Your love gave your strong personality a purpose
I'll give you the nervous feelings I've hidden Yeah~

Your beauty moved my coldness
I'll open up my tightly shut feelings to you Yeah~
Your love gave your strong personality a purpose
Your beauty moved my coldness..
Anh sẽ tặng em cảm giác âu lo anh đã che giấu yeah~

Vẻ đẹp của em xóa tan lạnh lẽo nơi anh
Anh sẽ mở ra những cảm giác anh chôn chặt cho em yeah~

Tình yêu của em cho em tính cách mạnh mẽ, một mục đích
Thuở đầu anh không hề nhận ra, nhưng bây giờ anh có thể cảm thấy sự hiện diện của em
Thời gian trôi, anh ngày càng thay đổi

Oh, thế giới này chiếu xuống ánh sáng chói lòa
Cô ấy là người con gái, là cô gái duy nhất


Mọi thứ thay đổi đối với em mà thôi
Anh sẽ tặng em cảm giác âu lo anh đã che giấu yeah~
Vẻ đẹp của em xóa tan lạnh lẽo nơi anh

Thuở đầu anh không hề nhận ra, nhưng bây giờ anh có thể cảm thấy sự hiện diện của em
Thế giới chỉ thay đổi khi có em
Hãy để nó thay đổi đi

Anh sẽ mở ra những cảm giác anh chôn chặt cho em yeah~
Tình yêu của em cho em tính cách mạnh mẽ, một mục đích

Anh sẽ tặng em dũng khí, anh đã trốn yeah~

Vẻ đẹp của em xóa tan lạnh lẽo nơi anh
Anh sẽ mở ra những cảm giác anh chôn chặt cho em yeah~
Tình yêu của em cho em tính cách mạnh mẽ, một mục đích
Vẻ đẹp của em xóa tan lạnh lẽo nơi anh

 
×
Top