[Lyrics] She Burns - Black Infinity

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️She burns

Today's on fire
The sky is bleeding above me, and I am blistered
I walk these lines of blasphemy, every day
And still:

Like a bad star, I'm falling faster down to her
She's the only one who knows, what it is to burn


I feel diseased
Is there no sympathy from the sun?
The sky's still fire
But I am safe in here, from the world outside

So tell me
What's the price to pay for glory?

Like a bad star, I'm falling faster down to her

She's the only one who knows, what it is to burn

Today is fire, and she burns
Today is fire, and she burns
She burns
She burns
She burns
She burns
She burns

She burns

Like a bad star, I'm falling faster down to her
She's the only one who knows, what it is to burn


Cô ấy cháy bỏng

Ngày hôm nay rực cháy

Khung trời trên tôi đang nhỏ máu, và tôi bị thiêu đốt
Tôi bước theo con đường khinh bỉ này, mỗi ngày
Và vẫn:

Như là một vì sao xấu, tôi đang sụp đổ nhanh hơn vì nàng
Nàng là kẻ duy nhất biết được, những gì nó thiêu cháy

Tôi cảm thấy bệnh tật
Có không sự đồng cảm từ phía ánh dương?
Khung trời vẫn rực cháy

Nhưng tôi bình an ở đây, từ thế giới bên kia

Phải cho tôi biết
Cái giá phải trả cho vinh quang là gì?

Như là một vì sao xấu, tôi đang sụp đổ nhanh hơn vì nàng
Nàng là kẻ duy nhất biết được, những gì nó thiêu cháy

Ngày hôm nay rực lửa, và nàng cháy bỏng
Ngày hôm nay rực lửa, và nàng cháy bỏng

Nàng cháy bỏng
Cháy bỏng
Cháy bỏng
Cháy bỏng
Cháy bỏng
Cháy bỏng

Như là một vì sao xấu, tôi đang sụp đổ nhanh hơn vì nàng
Nàng là kẻ duy nhất biết được, những gì nó thiêu cháy


 

×
Quay lại
Top