[Lyrics] Share This Day - Josh Kelley

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
When I close my eyes
All I do is think of you
And I wonder if you feel the same way too

Will tonight be the night
That everything will be just right?
Beneath the wreaths of green
I see it in my dreams

We're all finding our way
Through another holiday
Wrapping hopes and dreams
In angels' wings tonight

Time to give and receive
But the only gift I need
Is to share this day and every day with you
On my Christmas list
There's a wish I hope will come true
That's the holiday
Brings me one step closer to you
Let the night be the night

That's every star's a diamond light
The smile in your eyes
A beautiful surprise
We're all finding our way

Through another holiday
Wrapping hopes and dreams
In angels' wings tonight
Time to give and receive
But the only gift I need
Is to share this day and every day with you
What do I see (What do I see)


In the morning light
My yuletide dream
Became reality

We're all finding our way
It's the greatest holiday
Catching hopes and dreams
On angels' wings tonight
You're my heart you're my home
You're the hope I'll always know
When I share this day and everyday with you
(Joy the world)

We're all finding our way
It's the greatest holiday
Flying higher on my angel's wings tonight
You're my heart, you're my home
You're the hope I'll always know
When I share this day and everyday with you
(Joy to the world)
Share this day

(Joy to the world)

Day with you
Share this day
Day with you

(Joy to the world)

Share the day
Just me and you

(Joy to the world)

Me and you

(Joy to the world)

Share this day
Khi anh nhắm mắt lại
Tất cả những gì anh làm là nghĩ về em
Và anh tự hỏi em có cảm giác giống vậy không

Liệu đêm nay sẽ là đêm
Khi mọi thứ sẽ trở nên vừa khít?
Dưới vòng lá xanh tươi này
Anh nhìn thấy điều này trong những giấc mơ của mình

Chúng ta đều đang tìm kiếm cách của mình
Qua một kì nghỉ nữa
Gói ghém những hi vọng và ước mơ
Trong đôi cánh thiên thần đêm nay

Tới lúc phải chia sẻ và đón nhận
Nhưng món quà duy nhất mà anh cần
Là chia sẻ ngày hôm nay và mọi ngày cùng em
Trong danh sách quà Giáng sinh của anh
Có một ước mơ anh hi vọng sẽ trở thành hiện thực
Đó là ngày lễ
Mang anh một bước gần hơn em
Hãy để hôm nay là đêm tuyệt vời

Mọi ngôi sao là một ánh kim cương
Nụ cười trong mắt em
Một sự ngạc nhiên tuyệt đẹp
Chúng ta đều đang tìm cách của mình

Qua một kì nghỉ nữa
Gói ghém những hi vọng và ước mơ
Trong đôi cánh thiên thần đêm nay
Tới lúc phải chia sẻ và đón nhận
Nhưng món quà duy nhất mà anh cần
Là chia sẻ ngày hôm nay và mọi ngày cùng em
Anh thấy điều gì (anh thấy điều gì)

Trong ánh sáng bình minh
Ước mơ kì lễ Giáng sinh của anh
Trở thành hiện thực

Chúng ta đều đang tìm kiếm cách của mình
Trong kì nghỉ tuyệt vời nhất
Đón bắt những hi vọng và ước mơ
Trên đôi cánh thiên thần tối nay
Em là trái tim của anh, là gia đình của anh
Em là hi vọng mà anh luôn biết
Khi anh chia sẻ ngày này và mọi ngày với em
(Ca mừng thế giới này)

Chúng ta đều đang tìm kiếm cách của mình
Trong kì nghỉ tuyệt vời nhất
Bay cao hơn trên đôi cánh thiên thần của anh đêm nay
Em là trái tim của anh, là gia đình của anh
Em là hi vọng mà anh luôn biết
Khi anh chia sẻ ngày này và mọi ngày với em
(Ca mừng thế giới này)
Chia sẻ ngày hôm nay

(Ca mừng thế giới này)

Ngày này với em
Chia sẻ ngày hôm nay
Ngày hôm nay với em

(Hòa mừng cùng thế giới này)

Chia sẻ ngày hôm nay
Chỉ có anh và em

(Hòa mừng cùng thế giới này)

Anh và em

(Hòa mừng cùng thế giới này)

Chia sẻ ngày hôm nay

 

×
Quay lại
Top