[Lyrics] Set The World On Fire - Britt Nicole

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
I wanna set the world on fire
Until it's burning bright for You
It's everything that I desire
Can I be the one You use?

[CHORUS]
I, I am small but
You, You are big enough
I, I am weak but
You, You are strong enough to
Take my dreams
Come and give them wings
Lord with You
Nothing I can not do
Nothing I cannot do

I wanna feed the hungry children
And reach across the farthest land
And tell the broken there is healing
And mercy in the Father's hands

[CHORUS]

Take my dreams
Come and give them wings
Lord with You
Nothing I cannot do
Nothing I cannot do

My hands my feet
My everything
My life, my love
Lord, use me

I wanna set the world on fire
I wanna set the world on fire, yeah

Take my dreams
Come and give them wings
Lord with You
Nothing I cannot do
Take my dreams
Come and give them wings
Lord with You
There's nothing I can't do
Nothing I can't do

I'm gonna set the world on fire
Set the world on fire


Con muốn thắp lên ngọn lửa cho thế gian.
Đến khi nó bừng sáng lên vì Ngài.
Đó là tất cả điều con ao ước.
Con có thể trở thành con chiên của Ngài?

[CHORUS]
Con, con thì nhỏ bé nhưng
Ngài, Ngài thì rất ư vĩ đại.
Con, con thì yếu đuối nhưng
Ngài, Ngài thì đủ mạnh mẽ
Để đến và chắp thêm cho những ước mơ của con đôi cánh.
Hỡi Chúa, có Ngài
Không điều gì là con không thể làm được.
Không điều gì là con không thể làm được.

Con muốn cho những trẻ em nghèo đói được no bữa.
Và băng ngang qua những vùng đất xa xôi nhất.
Đem đến cho những mảnh đời bất hạnh cái tin bình an.
Và tồn tại tình thương trong đôi tay của Đức Cha.

[CHORUS]

Hãy đến và chắp cho những ước mơ của con thêm đôi cánh.
Hỡi Chúa, có Ngài
Không điều gì là con không thể làm được.
Không điều gì là con không thể làm được.

Đôi tay con, đôi chân con
Tất cả.
Cuộc sống của con, tình yêu thương nơi con.
Hỡi Chúa, hãy sử dụng con.

Con muốn thắp lên ngọn lửa cho thế gian.
Vâng, con muốn thắp lên ngọn lửa cho thế gian.

Hãy đến và chắp cho những ước mơ của con thêm đôi cánh.
Hỡi Chúa, có Ngài
Không điều gì là con không thể làm được
Hãy đến và chắp cho những ước mơ của con thêm đôi cánh.
Hỡi Chúa, có Ngài
Không điều gì là con không thể làm được.
Không điều gì là con không thể làm được.

Con muốn thắp lên ngọn lửa cho thế gian.
Thắp lên ngọn lửa cho thế gian.
 
×
Quay lại
Top