[Lyrics] See Who I Am - Within Temptation

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Is it true what they say,
Are we too blind to find a way?
Fear of the unknown cloud our hearts today.
Come into my world,
See through my eyes.
Try to understand,
Don't want to lose what we have

We've been dreaming
But who can deny,
It's the best way of living
Between the truth and the lies

See who I am,
Break through the surface.
Reach for my hand,
Let's show them that we can
Free our minds and find a way.
The world is in our hands,
This is not the end.

Fear is withering the soul
At the point of no return.
We must be the change
We wish to see.
I'll come into your world,
See through your eyes.
I'll try to understand,
Before we lose what we have.

We just can't stop believing
cause we have to try.
We can rise above
Their truth and their lies.

See who I am,
Break through the surface.
Reach for my hand,
Let's show them that we can
Free our minds and find a way.
The world is in our hands,

See who I am,
Break through the surface.
Reach for my hand,
Let's show them that we can
Free our minds and find a way.
The world is in our hands,
This is not the end.

I hear the silence
Preaching my blame.
Will our strength remain
If their power reigns?

See who I am,
Break through the surface.
Reach for my hand,
Let's show them that we can
Free our minds and
find a way.
The world is in our hands,

See who I am,
Break through the surface.
Reach for my hand,
Let's show them that we can
Free our minds and
find a way.
The world is in our hands,
this is not the end,

Có thật chăng khi người ta nói,
Rằng chúng ta quá mù để tìm thấy lối đi?
Sợ hãi trước những đám mây vô danh
trong trái tim của chúng ta hôm nay.
Hãy vào sâu trong thế giới của em
Hãy nhìn vào mắt em
Cố gắng để hiểu em
Em không muốn mất những gì ta có.

Chúng ta đã từng mộng mơ
Nhưng ai có thể phủ nhận
Đó cchính là cách tốt nhất để tồn tại
Giữa những thật thà và những dối trá.

Hãy nhìn xem em là ai,
Hãy nhìn vào sâu tận tâm hồn em
Hãy cham vào tay em
Hãy cho họ thấy chúng ta có thể
Làm cho tâm hồn ta tự do
và tìm ra một con đường
Thế giới trong tay chúng ta
Đây chẳng phải là sự kết thúc.

Nỗi sợ hãi đang làm cho linh hồn lụn bại
Đến một điểm không có chốn về
Chúng ta cần có sự thay đổi
Chúng ta ước rằng hiểu được nhau
Em sẽ bước vào thế giới của anh
Em sẽ nhìn sâu vào đâoi mắt anh
Em sẽ cố để hiểu được anh
Trước khi chúng ta mất những gì ta có.

Chúng ta chỉ cần không ngừng tin tưởng
bởi vì chúng ta cần phải cố gắng
Chúng ta có thể bay cao hơn
Sự thật và cả sự giả dối của họ.

Hãy nhìn xem em là ai,
Hãy nhìn vào sâu tận tâm hồn em
Hãy cham vào tay em
Hãy cho họ thấy chúng ta có thể
Làm cho tâm hồn ta tự do
và tìm ra một con đường
Thế giới trong tay chúng ta
Đây chẳng phải là sự kết thúc.

Em nghe sự lặng yên
Đang bào chữa cho những gì em mắc lỗi
Liệu sức mạnh của chúng ta sẽ giữ nguyên
Nếu quyền lực của chúng còn ngự trị?

Hãy nhìn xem em là ai,
Hãy nhìn vào sâu tận tâm hồn em
Hãy cham vào tay em
Hãy cho họ thấy chúng ta có thể
Làm cho tâm hồn ta tự do
và tìm ra một con đường
Thế giới trong tay chúng ta
Đây chẳng phải là sự kết thúc


 
×
Quay lại
Top