[Lyrics] See No More (Joe Jonas) - Jonas Brothers

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
It was Saturday when I got that call
Far away from feeling tall
I know, I know, I know what the truth is, yeah
I tried to look away from what you did
Heartache became my friend


You walked away from me baby
I would've never done the same
You made me feel like our love was not real
You threw it all away, so...


[Chorus]


I don't wanna wait for you
I don't wanna wake up thinkin', hopin'
You'll get it right this time
'Cause you know that you're so cold
I don't wanna see no more
And I can't get away from you


It's one of the reasons why
That I just can't get you out my mind
And all I keep seein' is your picture
But I don't wanna see no more
But I don't wanna see no more
I don't wanna see no more
I don't wanna see no more
I don't wanna see no more


It was so easy to trust you baby
Guess I was so stupid baby
I didn't ever think that this would come
You're runnin' right to another one


You walked away from me baby
You threw it all away, so


[Chorus]


I don't wanna wait for you
I don't wanna wake up thinkin', hopin'
You'll get it right this time
'Cause you know that you're so cold


I don't wanna see no more
And I can't get away from you


It's one of the reasons why
That I just can't get you out my mind
And all I keep seein' is your picture
But I don't wanna see no more
But I don't wanna see no more
I don't wanna see no more
I don't wanna see no more
I don't wanna see no more


[Bridge]


I used to be afraid of letting go
The fragile part me, i'm here right now
I need you to set me free
I can see it in your eyes
That you won't blame on me this time
No, never
And I want you back but I won't look back, no


[Chorus]


I don't wanna wait for you
I don't wanna wake up thinkin', hopin'
You'll get it right this time
'Cause you know that you're so cold
I don't wanna see no more
And I can't get away from you


It's one of the reasons why
That I just can't get you out my mind
And all I keep seein' is your picture
But I don't wanna see no more
But I don't wanna see no more
I don't wanna see no more
I don't wanna see no more
I don't wanna see no more
Khi anh nhận được cuộc gọi đó là hôm thứ 7
Anh chẳng thể nào đứng vững nổi
Anh biết sự thật là thế nào
Anh đã cố bỏ qua bao điều em làm
Đớn đau đã là bạn của anh rồi


Em yêu à em trốn tránh anh
Anh thì chẳng bao giờ làm như thế
Em cho anh cái cảm giác tình yêu chúng ta chỉ là mộng tưởng
Em rũ bỏ tất cả, bởi vậy...


Anh không muốn chờ đợi em nữa
Anh không muốn thức dậy mà phải suy nghĩ, hy vọng
Lần này em sẽ nhận được điều em đáng nhận
Bởi em cũng biết rằng thật quá lạnh lùng
Anh không muốn gặp em nữa
Và anh cũng chẳng thể nào thoát khỏi em


Đó là một lí do tại sao
Anh chẳng thể nào quên được em
Và lúc nào anh cũng chỉ thấy hình ảnh của em
Nhưng anh không hề muốn thấy chúng
Nhưng anh không hề muốn thấy chúng
Anh không hề muốn gặp em nữa
Anh không hề muốn gặp em nữa
Anh không hề muốn gặp em nữa


Em yêu à anh đã dễ dàng tin tưởng em
Chắc rằng anh thật quá ngu ngốc em yêu à
Anh chẳng bao giờ nghĩ điều này sẽ xẩy đến
Em chạy đến bên ai kia


Em yêu à em trốn tránh anh
Em rũ bỏ tất cả


Anh không muốn chờ đợi em nữa
Anh không muốn thức dậy mà phải suy nghĩ, hy vọng
Lần này em sẽ nhận được điều em đáng nhận
Bởi em cũng biết rằng thật quá lạnh lùng


Anh không muốn gặp em nữa
Và anh cũng chẳng thể nào thoát khỏi em


Đó là một lí do tại sao
Anh chẳng thể nào quên được em
Và lúc nào anh cũng chỉ thấy hình ảnh của em
Nhưng anh không hề muốn thấy chúng
Nhưng anh không hề muốn thấy chúng
Anh không hề muốn gặp em nữa
Anh không hề muốn gặp em nữa
Anh không hề muốn gặp em nữa


Anh đã từng sợ phải từ bỏ
Cái phần yếu đuối trong anh, giờ thì nó đã hiện hữu
Anh cần em giải thoát cho anh
Anh có thể điều đó trong mắt em
Rằng lần này em sẽ chẳng thể nào đổ lỗi cho anh
Không, không bao giờ
Và anh muốn em quay lại nhưng anh sẽ không ngoái đầu nhìn lại đâu, không


Anh không muốn chờ đợi em nữa
Anh không muốn thức dậy mà phải suy nghĩ, hy vọng
Lần này em sẽ nhận được điều em đáng nhận
Bởi em cũng biết rằng thật quá lạnh lùng
Anh không muốn gặp em nữa
Và anh cũng chẳng thể nào thoát khỏi em


Đó là một lí do tại sao
Anh chẳng thể nào quên được em
Và lúc nào anh cũng chỉ thấy hình ảnh của em
Nhưng anh không hề muốn thấy chúng
Nhưng anh không hề muốn thấy chúng
Anh không hề muốn gặp em nữa
Anh không hề muốn gặp em nữa
Anh không hề muốn gặp em nữa

 

×
Quay lại
Top