[Lyrics] Second Chances - Britney Spears

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532You blew it
You made a big mistake you see
You know what you did
Now theres no second chance with me

Take me off your telephone
Ive had enough leave it alone
Stop acting like you dont know
Ive heard it all before

Dont get a second chance with me
Not the person that I thought you'd be
You can't, get off that easily
Dont get a second chance with me

Its reined wont take you disrespecting me
Its too late now, theres no room for, your fake apologies

Im not coming back around; you always seem to bring me down
Now take your lies some other place, I cant stand to see your face

Dont get a second chance with me
Not the person that I thought youd be
You cant, get off that easily
Dont get a second chance with me

I dont need you that desperately
Its over baby, cant you see
Dont get a second chance with me

Id rather be a lone, without you, cuz Im better off
Ive had enough of you, youve made your bed now lie without me
Ive slept it off, Im waken up

Dont get a second chance with me
Not the person that I thought youd be
You cant, get off that easily
Dont get a second chance with me

Dont get a second chance with me
Not the person that I thought youd be
You cant, get off that easily
Dont get a second chance with me

I dont need you that desperately
Its over baby, cant you see
Dont get a second chance with me
Anh đã vứt đi
Anh đã mắc phải sai lầm nghiêm trọng, anh thấy đấy
Anh biết là anh đã làm gì chưa
Giờ chẳng còn cơ hội thứ hai nào bên tôi nữa đâu

Đừng gọi cho tôi bằng con dế của anh nữa
Tôi đã chịu đựng đủ lắm rồi, để tôi yên
Đừng cư xử như thể anh không biết gì
Tôi đã nghe hết tất cả trước kia rồi

Đừng có xin xỏ cơ hội thứ hai nào bên tôi nữa
Anh không phải là người mà tôi nghĩ là sẽ bên tôi mãi
Anh không thể nào đâu, hãy nhẹ nhàng từ bỏ đi
Đừng có xin xỏ cơ hội thứ hai nào bên tôi nữa

Cố kìm nén sẽ không khiến anh phụ bạc tôi đâu
Giờ quá trễ rồi, không còn chỗ dành cho lời xin lối giả tạo của anh nữa

Tôi sẽ không về bên anh nữa, anh luôn khiến tôi buồn đau
Giờ hãy mang những dối trá lọc lừa của anh đi nơi khác, tôi không chịu nổi khi thấy khuôn mặt anh

Đừng có xin xỏ cơ hội thứ hai nào bên tôi nữa
Anh không phải là người mà tôi nghĩ là sẽ bên tôi mãi
Anh không thể nào đâu, hãy nhẹ nhàng từ bỏ đi
Đừng có xin xỏ cơ hội thứ hai nào bên tôi nữa

Tôi không cần anh đến mãnh liệt
Kết thúc rồi cưng ơi, cưng không thấy sao
Đừng có xin xỏ một cơ hội thứ hai nào để bên tôi nữa

Tôi thà cô đơn còn hơn, vắng bóng anh, vì tôi thà cô đơn
Tôi đã nhịn anh đủ rồi, giờ anh hãy dọn gi.ường cho mình nằm mà không có tôi bên cạnh
Tôi đã ngủ đủ giấc, giờ tôi tỉnh dậy đây

Đừng có xin xỏ cơ hội thứ hai nào bên tôi nữa
Anh không phải là người mà tôi nghĩ là sẽ bên tôi mãi
Anh không thể nào đâu, hãy nhẹ nhàng từ bỏ đi
Đừng có xin xỏ cơ hội thứ hai nào bên tôi nữa

Đừng có xin xỏ cơ hội thứ hai nào bên tôi nữa
Anh không phải là người mà tôi nghĩ là sẽ bên tôi mãi
Anh không thể nào đâu, hãy nhẹ nhàng từ bỏ đi
Đừng có xin xỏ cơ hội thứ hai nào bên tôi nữa

Tôi không cần anh đến mãnh liệt
Kết thúc rồi cưng ơi, cưng không thấy sao
Đừ
 
×
Top Bottom