[Lyrics] Say You Love Me - MYMP

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Say you love me
Don't you know that I want to be more than just your friend
Holding hands is fine
But I've got better things on my mind
You know it could happen
If you'd only see me in a different light
Baby when we finally get together
You will see that I was right


Say you love me
You know that it could be nice
If you'd only say you love me
Don't treat me like I was ice


Please love me
I'll be yours and you'll be mine
And if you'd only say you love me baby
Things would really work out fine


Don't you know that I want to be more than just your friend
Holding hands is fine
But I've got better things on my mind
You know it could happen
If you'd only see me in a different light
But baby when we finally get together
You will see that I was right


Say you love me
You know that it could be nice
If you'd only say you love me
And don't treat me like I was ice


Oh please love me
I'll be yours and you'll be mine
And if you'd only say you love me baby
Things would really work out fine


Say you love me
You know that it could be nice
If you'd only say you love me
And don't treat me like I was ice


Oh please love me
I'll be yours and you'll be mine
And if you'd only say you love me baby
Things would really work out fine
And if you'd only say you love me darling
Things would really work out fine
Nói anh yêu em


Anh không biết rằng em muốn chúng ta vượt mức bạn bè hay sao?
Nắm tay cũng ổn
Nhưng em tưởng tượng những điều tuyệt hơn trong tâm trí
Em biết điều đó có thể xảy ra
Nếu anh nhìn em dưới một ánh sáng khác
Khi mình cuối cùng cũng có nhau
Anh sẽ thấy rằng em đã đúng


Nói anh yêu em đi
Anh biết rằng điều đó rất tuyệt mà
Nếu anh nói anh yêu em
Đừng đối xử với em như thể em chỉ là tảng đá


Xin hãy yêu em
Em sẽ là của anh và anh sẽ là của em
Và nếu anh nói anh yêu em
Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi mà


Anh không biết rằng em muốn chúng ta vượt mức bạn bè hay sao?
Nắm tay cũng ổn
Nhưng em tưởng tượng những điều tuyệt hơn trong tâm trí
Em biết điều đó có thể xảy ra
Nếu anh nhìn em dưới một ánh sáng khác
Khi mình cuối cùng cũng có nhau
Anh sẽ thấy rằng em đã đúng


Nói anh yêu em đi
Anh biết rằng điều đó rất tuyệt mà
Nếu anh nói anh yêu em
Đừng đối xử với em như thể em chỉ là tảng đá


Xin hãy yêu em
Em sẽ là của anh và anh sẽ là của em
Và nếu anh nói anh yêu em
Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi mà


Nói anh yêu em đi
Anh biết rằng điều đó rất tuyệt mà
Nếu anh nói anh yêu em
Đừng đối xử với em như thể em chỉ là tảng đá


Xin hãy yêu em
Em sẽ là của anh và anh sẽ là của em
Và nếu anh nói anh yêu em
Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi mà
Và nếu anh nói anh yêu em, cưn gà
Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi

 
×
Quay lại
Top