[Lyrics] Sax Man (ft. The lonely island) - Jack Black

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
SAX MAN
Well, he was the Sax Man from the state of Tennessee
First set in with the band at the ripe old age of three, weeks old
And when he blew into that horn all the people gathered 'round
Club manager jumped right up and said, "Boy, I gotta have that sound!"

Scream "Hallelujah Lord!", I said the Sax Man's got my soul
Everybody gotta move their feet when the Sax Man started to blow
Now blow it Sax Man!

(weak saxophone noises)

Nnnn, 'kay, he's a little shy, but his genius cannot hide
Cause when the Sax Man starts to win he gonna take you on a ride
Take it Sax Man!

Ow! Take it Sax Man!
He'll be right with you folks!

All right, Sax Man, that's my fault, I put you on the spot
But now you're all warmed up and this-a next one's gonna be hot
Kick it Sax Man!

(Come on!)

(What the fuck are you doing?!)

Haha, okay! Why don't we have a little inspiration now.
You know this game, Sax Man!
Repeat after me, here we go, and!

Shibidi bop bop buda bop bop
Bip bip bipbip bip bip bipbip bip
Aridididi bop bududidadi
Fuckin' play something, Sax Man!

Okay, move it on!
Sax Maaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaan,
Sax Man!
NGƯỜI CHƠI SAXOPHONE
Được rồi, Anh ấy là một người chơi saxophone từ bang Tennessee
Lúc đầu tham gia trong 1 ban nhạc với 3 người già dặn, những tuần lễ qua
Và khi anh ấy thổi vào cái tù và đó, tất cả mọi người tập hợp lại xung quanh
Người quản lí câu lạc bộ đã giật nảy mình lên và nói: “Nhóc, tôi cần có âm thanh này!”

Hét lên “Hallelujah Lord!” (ca ngợi thiên chúa), tôi nói tay kèn ấy đã lấy đi linh hồn tôi
Mọi người đều phải chuyển động những bàn chân khi tay ấy bắt đầu thổi
Nào thổi nó đi chàng Sax man!

Nnnn, ok, anh ấy là 1 người nhút nhát, nhưng tài năng của anh ấy không thể che giấu
Bởi vì khi Người Chơi Saxophone bắt đầu để thắng, anh ấy sẽ dẫn bạn đi trên con đường
Cầm lấy nó chàng Sax man!

Ow! Cầm lấy nó chàng Sax man!
Anh ấy sẽ tốt với bạn như người thân

Được rồi, chàng Sax man, đó là lỗi của tôi, tôi đặt cậu vào hoàn cảnh khó khăn
Nhưng bây giờ cậu thật cuồng nhiệt và giờ người bên cạnh cũng sẽ nóng
Đá nó đi chàng Sax man!

(Tiến lên!)

(Cậu làm cái quái quỷ gì vậy?)

Haha, ok! Sao bây giờ ta lại không có 1 cảm hứng nho nhỏ nhỉ
Cậu biết trò chơi này đó, sax man
Lặp lại theo tôi, ta đi thôi, và!

Shibidi bop bop buda bop bop
Bip bip bipbip bip bip bipbip bip
Aridididi bop bududidadi

Chơi đùa vài thứ, Người Chơi Saxophone!

Ok
 
×
Quay lại
Top