[Lyrics] Santeria - Sublime

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️I don't practice Santeria
I ain't got no crystal ball
Well I had a million dollars but I, I'd spend it all
If I could find that heina and that sancho that she'd found
Well I'd pop a cap in sancho and I'd slap her down
What I really wanna know (ah baby)
What I really wanna say, I can't define
Well it's love that I neeeeeed

My soul will have to wait till I get back
Find a heina of my own
Daddy's gonna love one and all
I feel the break, feel the break, feel the break
And I gotta live it out
Oh yeah un-huh
Well I swear that I, what I really wanna know (my baby)
What I really wanna say, I can't define
Got love! Make it go

My soul will have to...
What I really wanna say (ah baby)
What I really wanna say, is I've got mine
And I'll make it
Yes, I'm going up
Tell sanchito that if he knows what is good for him
He best go run and hide
Daddy's got a new .45
And I won't think twice

To stick that barrel straight down sancho's throat
Believe me when I say that I got something for his punk-ass
What I really wanna know (ah baby)
What I really wanna say, is there's just one way back
And I'll make it
My soul will have to wait
Tôi không theo giáo phái Santeria
Cũng chẳng có quả cầu tiên tri nào cả

Tôi có hàng tỷ dola nhưng lại tiêu hết mất rồi
Vì thế người yêu tôi bỏ đi theo thằng khác (1), nhưng không sao tôi sẽ tìm thấy cả hai, rồi cô ấy sẽ biết
Tôi sẽ ghé thăm cô ấy và ...quở trách
Điều tôi muốn biết là gì (ah em yêu)
Điều tôi muốn nói là gì, tôi chẳng thể xác định
Nhưng tôi biết rằng tôi cần tình yêu của cô ấy
Linh hồn tôi sẽ phải chờ cho đến khi tôi quay lại
Cho đến khi tôi tìm thấy người tình của tôi
Cô ấy (2) chắc sẽ yêu ai đó

Và nó làm tan nát trái tim tôi, tan nát, tan nát
Nhưng tôi sẽ sống sót
Oh yeah un-huh
Tôi thề rằng, điều tôi muốn biết (em yêu)
Điều tôi muốn nói, tôi chẳng thể xác định
Tìm lại tình yêu, đi thôi
Linh hồn tôi sẽ phải...
Điều tôi muốn nói (ah baby)
Điều tôi thực sự muốn nói, nó ở đây trong đầu tôi

Và tôi sẽ thực hiện
Tôi đang trên đường đến chiến thắng (3)
Hãy nói với thằng giật bạn gái của tôi rằng, nếu nó biết điều gì là có lợi cho nó
Tốt nhất nó nên chạy và trốn đi
Tôi đã có một khẩu .45 (4)
Và chẳng cần nghĩ nhiều về việc
Dí thẳng súng vào họng thằng đó
Nó sẽ phải tin khi tôi nói có vài thứ cho một thằng hư hỏng như nó
Điều tôi thực sự muốn biết (ah em yêu)

Điều tôi thực sự muốn nói, là luôn có một con đường để quay lại
Và tôi sẽ tạo ra nó
Linh hồn tôi sẽ phải chờ đợi thôi

 

×
Quay lại
Top