[Lyrics] Sally's Song - Fiona Apple

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
I sense there's something in the wind
That seems like tragedy's at hand
And though I'd like to stand by him
Can't shake this feeling that I have

The worst is just around the bend
And does he notice
My feelings for him?
And will he see
How much he means to me?
I think it's not to be

What will become of my dear friend?
Where will his actions lead us than?
Although I'd like to join the crowd
In their in enthusiastic cloud
Try as I may it doesn't last

And will we ever
End up together?
No I think not
It's never to become
For I am not the one
Tôi nhận thấy có điều gì đó trong ngọn gió
Có vẻ như bi kịch đã sắp đến rồi
Và dù tôi muốn đứng cạnh anh ấy
Nhưng không thể rũ bỏ cái cảm giác mà tôi có này

Điều tồi tệ nhất thật là điên khùng
Và liệu anh ấy có để ý
Những cảm xúc tôi dành cho anh ấy?
Và liệu anh ấy sẽ thấy?
Anh ấy có ý nghĩa nhiều với tôi ra sao?
Tôi nghĩ điều đó không nên thế

Điều gì sẽ xảy đến với người bạn thân thiết của tôi?
Những hành động của anh ấy sẽ dẫn đưa chúng tôi đến đâu?
Dù cho tôi muốn hòa vào đám đông
Trong đám mây kém nhiệt tình của họ
Cố như là tôi mong cho điều đó không tồn tại

Và liệu chúng tôi sẽ bao giờ
Kết thúc cùng nhau?
Không, tôi không nghĩ thế
Điều đó sẽ chẳng bao giờ diễn ra
Vì tôi không phải là người anh ấy yêu...

 
×
Top