[Lyrics] Rush Over Me - Backstreet Boys

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Washed away my sad face,
Flooded all my empty space
You take away life's heartbreak
And I know with you it's gunna be ok

You're rushin through me
(Like water from Heaven)
I Feel you movin through me
(Like sand in the sea)
And now I feel so alive
I know that there must be
Something here
(so alive)
Cause you're all the air in my atmosphere
Finally I feel complete cause
You are rushed over me yeah
(over me over me over me)

There no more blindness
When I cry I'm smilin
You kept me from dyin
And I know with you I'll keep on livin

You're rushin through me
(Like water from Heaven)
I Feel you movin through me
(Like sand in the sea)
And now I feel so alive
I know that there must be
Something here
(so alive)
Cause you're all the air in my atmosphere
Finally I feel complete cause
You are rushed over me

It's not enough just holding on
Before I met you I was lost
Now that you're standing here
I don't want you to go
I know that your love keeps me alive

You're rushin through me
(Like water from Heaven)
I Feel you movin through me
(Like sand in the sea)
And now I feel so alive
I know that there must be
Something here
(so alive)
Cause you're all the air in my atmosphere
Finally I feel complete cause
You are rushed over me

You're rushin through me
(Like water from Heaven)
I Feel you movin through me
(Like sand in the sea)
And now I feel so alive
I know that there must be
Something here
(so alive)
Cause you're all the air in my atmosphere
Finally I feel complete cause
You are rushed over me

Cuốn trôi đi nỗi buồn trên gương mặt anh
Lấp đầy tất cả khoảng trống trong anh
Em đưa anh ra khỏi khoảng đời đau buồn
Và anh biết với em anh sẽ ổn

Em cuốn qua đòi anh
Như dòng nước chảy từ thiên đàng
Anh cảm nhận được em như luồng gió mát đang thổi qua anh
Giống như cát trên biển
Và bây giờ anh cảm thấy như sự sống còn trong anh
Ạnh biết rằng ắt hẳn có điều gì đó ở đây
( sự sống)
vì em là cả bầu sinh khí của anh,
cuối cùng anh cảm nhận cuộc sống hoàn toàn
vì em đi qua đời anh
không còn những ngày tháng sống trong sự mù quáng
khi anh khóc khi anh cười
và anh biết với em anh sẽ tiếp tục sống

Em cuốn qua đời anh
.....
Như thế vẫn chưa đủ
trước khi anh gặp em, anh như lạc mất chính mình
Và bây giờ em đang đứng đây
Em không muốn em ra đi
Anh biết tình yêu của em đã giữ anh còn sống
.....

 
×
Top Bottom